Operational Performance Contracting

En Operational Performance Contracting-tjeneste er et langsiktig driftseffektivitetsprogram der beregnet avkastning på investeringen (ROI) baseres på ulike driftseffektivitetsmål.

Driftseffektivitetsmålene inkluderer:

  • energieffektivitet
  • vedlikeholdsstandard
  • organisasjons- og kompetanseutvikling
  • tjenesteeffektivitet

Slik oppnår vi kostnadseffektivitet for deg:

  • riktig finansiering
  • bedre inneklima (som øker produktivitet)
  • redusert energikostnader, og miljøpåvirkning
  • en organisasjon som fungerer mer effektivt

Budsjettet er alltid i balanse, siden investeringen blir tilbakebetalt gjennom fremtidige kostnadsbesparelser.

Optimalisert drift for en smartere fremtid

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss