Managed Services

Drift av ulike typer bygninger og eiendommer i henhold til deres spesifikke behov har en betydelig påvirkning på kostnadene, uansett om de er utformet som boliger, næringsbygg, kontorer, fabrikker, butikker eller lagerbygninger.

Managed Services inneholder følgende tjenester:

Fordeler med våre Managed Services inkluderer:

 • forutsigbar drift, gjennom riktig bruk av data og informasjon
 • økt sikkerhet og pålitelighet, basert på vår kunnskap og erfaring med digitalisering
 • forutsigbart og tilstandsbasert vedlikehold og prosesskonfigurasjoner
 • kontinuerlig kostnads- og kvalitetskontroll, gjennom automasjon og fjernstyring
 • bedre ivaretagelse av dine verdier

​Vi kan tilby deg:

 • solid erfaring med å være primærleverandør av service
 • solide tekniske kunnskaper
 • bærekraftige og energieffektive løsninger
 • solide nettverk for innkjøp og underleveranser

Når vi drifter dine eiendommer, håndterer vi også risikoene relatert til:

 • kostnader
 • verdibevaring
 • driftsavbrudd

Optimalisert drift for en smartere fremtid

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss