Smarte skoler øker trivsel og læring

Barn lærer best i trygge og inspirerende læringsmiljøer. Med langsiktig tenkning og smarte investeringer kan vi gi enestående forhold for barn i dag og generasjoner fremover. Studier har vist en klar sammenheng mellom inneluft og læringsresultater: økende ventilasjonshastigheter i klasserom kan forbedre barnas testresultater med opptil 5 % og øke daglig tilstedeværelse med opptil 2,5 %, noe som beviser at smarte skoler også er smarte investeringer!


 

ABC-ene for å forbedre en skoles ytelse:

 
AV systems

 

Modern AV Systems

Audiovisuelle systemer for utdanning gjør det mulig for lærere å vise informasjon på en tydelig og interaktiv måte. Smarte AV-verktøy beriker fjernkontroll så vel som personlig læring, integrert med f.eks. lyd-, lys- og videoproduksjoner og presentasjoner.

SmartView

 

Caverion SmartView

Med Caverion SmartView kan lærere og skoleledere enkelt se innendørsforholdene i hvert klasserom (f.eks. temperatur, CO2-nivåer) og kan gjøre justeringer for å skape de ideelle klasseromsforholdene.

Ventilasjon

 

Forbedret ventilasjon

Innendørs luftkvalitet påvirker kognitiv funksjon betydelig: folk presterer bedre i grønne bygninger med r forbedret ventilasjon Riktig ventilasjon og luftkondisjonering bidrar til å forhindre spredning av sykdom og partikler, og skaper sunnere læringsmiljøer.


 

Livsløpsstyring av skoler og andre offentlige bygg

Et offentlig privat partnerskap (eller OPS) er en langsiktig kontrakt mellom en tjenesteleverandør som Caverion og et offentlig organ. I denne modellen tar vi vare på bygningen gjennom hele livssyklusen: Vi tar på oss anleggsadministrasjon og vedlikehold, og sikrer at systemene fungerer som planlagt og at beboerne alltid vet hvem de skal henvende seg til.

Fordeler med OPS og livssykluskontrakter:

  • Caverion garanterer funksjonaliteten til eiendommen i opptil 25 år.
  • Vi tar ansvar for vedlikehold og sørger for at det ikke er opparbeidet vedlikeholdsgjeld.
  • Vi planlegger, implementerer og vedlikeholder all bygningsteknologi for å sikre jevn drift gjennom hele livssyklusen.
  • Vi bærer risikoen slik at partnerne våre er klar over alle forventede kostnader for de neste 25 årene.
 

 

Utdanne deg selv videre:

 
 

Results

0
FILTRER

Ingen resultater