Smart, energieffektiv og bærekraftig

Supermarkeder og dagligvarebutikker har et av de høyeste energiforbrukene blant næringsbygg. Vi har imidlertid mange muligheter til å spare energi og redusere karbondioksidutslipp i dagligvarebutikker.


 
Kjøling

 

Kjøling

Kjøleanlegg står for 35-50 % av en dagligvarebutikks totale energibruk. Kjøling i detaljhandelen spiller en viktig rolle for å oppnå bærekraft- og effektivitetsmål.

icon-01.png

 

Sikkerhet og overvåking

Pålitelige data om din kundeadferd i butikken samtidig som du opprettholder fysisk sikkerhet. Dette kan brukes til å optimere butikkens layout, forbedre kundeopplevelsen og øke salget.

Regulering

 

Regulering

Nasjonal og EU-regulering har som mål å akselerere den grønne bølgen av bygningsrenovering og øke bruken av smart teknologi i alle bygninger, samt redusere klimagassutslipp innen 2030.

 

Caverion energisenter

Supermarkeder og butikkmiljøer er typiske miljøer som krever oppvarming og kjøling samtidig: oppvarming (om vinteren) eller kjøling (om sommeren) for å holde butikken komfortabel for folket inne, med sofistikert kjøleautomatisering for å holde produktene ferske og trygge. Ved å ta en helhetlig tilnærming til energien som brukes i et supermarked, kontrollere energien som forbrukes og skapes (ved for eksempel å utnytte varmen som genereres fra kjøling), kan vi skape et svært effektivt og bærekraftig supermarked.

  • Besparelser på 60-70 % sammenlignet med tradisjonelle systemer
  • Testet og rask å installere
  • Service og vedlikehold fra én enkelt partner

Bærekraftig CO2-kjøling

Den globale oppvarmingseffekten til tradisjonelle, syntetiske kjølemedier (F-gasser) er opptil 25 000 ganger større enn å bruke karbondioksid som kjølemiddel.

F-gasser har vanligvis blitt brukt i utstyr for kjøling, klimaanlegg og varmepumper, og å bytte til naturlig CO2-kjøling er et svært effektivt skritt supermarkeder kan ta for å nå bærekraftsmålene, og samtidig forbedre effektiviteten!

Forbedre kundeopplevelsen i et trygt og sikkert miljø

Store mengder data genereres fra kameraer og kan integreres med andre systemer for å gi verdi til kundene utover fysisk sikkerhet.

For eksempel kan kameradata analyseres sammen med data fra annen teknologi fra byggstyringssystemet (BMS), og disse dataene kan brukes til å lage varmekart over bevegelser i en butikk for å optimere layouten uten å gå på bekostning av kundenes personvern.