Caverion merkevarehistorie

Caverion merkevarehistorie
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Måten vi bor og jobber på er formet av miljøene vi skaper rundt oss. Det starter fra den første dagen vi trekker pusten. Vi lærer, vokser og utvikler oss i spesialbygde rom.

Caverion SRI konsultasjon

Caverion SRI konsultasjon
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Caverion SRI-konsultasjonen (Smart Readiness Indicator) er en nøkkelferdig løsning som hjelper deg å forstå den nåværende digitale statusen til bygningen din, samt et klart veikart som skisserer investeringene som vil være nødvendig.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Building Information Modelling (BIM) er en kombinasjon av programvare og 3D-modellering som gir en digital modell av bygningen din med alle de fysiske og funksjonelle egenskapene.

MTU og Caverion

MTU og Caverion
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

MTU Aero Engines er Tysklands ledende produsent av flymotorer. Caverion har stått for forsyningen av alt som kreves for produksjonen, som trykkluft, elektrisitet, tekniske gasser, avtrekk, romventilasjon, varme- og luftkondisjoneringsteknikk, kjølesmøremidler og kjølevann samt drifts- og avløpsvann.

Caverion Flexigate

Caverion Flexigate
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Vi har optimalisert og automatisert utnyttelsen av plassen som trengs for å transportere et stort antall passasjerer gjennom flyplasser.

Caverion SmartView

SmartView
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Caverion SmartView er et datavisualiseringsverktøy som lar deg forstå og administrere eiendommen din fullt ut.

Digitalisere miljøer

Digitalisere miljøer
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Vi har som mål å være førstevalget innen digitalisering av miljøer for våre kunder ved å tilby unik service som dekker hele anleggets livssyklus, fra design til bygging og vedlikehold.

Byggestyringssystem

Byggestyringssystem
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Vårt bygningsstyringssystem samler inn data fra nesten alle kilder, og vi bruker det til å overvåke og kontrollere bygningen fra vårt eksterne senter. Eiendomseiere kan holde oversikt over KPIer i sanntid for å dra full nytte av digitaliseringen av eiendomsforvaltningen.

Livssyklusprosjekt Nummikeskus

Livssyklusprosjekt Nummikeskus
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Bygningens livssyklusstyring sikrer den høyeste standarden for sikkerhet og anleggsforhold for Nummikeskussenteret de neste to tiårene.