Datasentre med Power Smart City-teknologi

Datasentre er de fysiske fasilitetene der data lagres og behandles. Etter hvert som byene våre blir smartere og mer tilkoblet, blir viktigheten av sikre, pålitelige og bærekraftige datasentre i økende grad fremhevet. Miljøforholdene i et datasenter er svært kontrollerte, med ventilasjon og kjøling som spiller en betydelig rolle i det totale energiforbruket. Den gjenværende (ellers "bortkastede") utslippsfrie varmen fra datasentre kan gjenvinnes og brukes i nærliggende bygninger eller fjernvarme, og f.eks. solcellepaneler kan hjelpe til med å generere grønn energi som brukes av datasenteret.

 

Våre tjenester er en del av moderne datasentre:

 
Skyteknologi

 

Skyteknologi

Skybaserte løsninger for automatiseringsteknologi muliggjør tjenester som fjernovervåking, avansert analyse og optimalisering av både energi- og vedlikeholdskostnader. Skyer i smarte byer er i blå himmel og grønne datasentre.

Energiledelse

 

Energiledelse

Energiledelse og -optimalisering spiller en avgjørende rolle for et datasenters effektivitet og bærekraft, når så mye som 75 % av et datasenters driftskostnader brukes på energi.

Kjøle datasentre

 

Avkjøling

Kjøledatasentre kan representere omtrent 30-50 % av det totale strømforbruket i et datasenter, og representerer ofte det mest effektive området for optimalisering i et datasenter. Caverion har lang erfaring på dette området. 

Les mer: