Livssyklusen til bygget ditt starter før den bryter bakken

I et moderne byggeprosjekt sørger riktig planlegging for at bygget blir så smart og bærekraftig som mulig. Ettersom bygninger ofte er den nest største kostnaden for næringslivet, er det viktig å ta hensyn til fremtidige krav til drift og vedlikehold.


 

Smarte bygg planlegges for hele livssyklusen

 
icon-47.png

 

Eiendomsutviklere

Nå om dagen fokuserer både eiendomsutviklere og -beboere på hvpr grønt bygget er

Investorer

 

Investorer

Investorer ser etter utviklingsprosjekter som er bærekraftige før de finansierer dem.

Livssyklus

 

Tenk langsiktig

Å bruke en livssyklustilnærming til byggeprosjektet er en smart investering på både kort og lang sikt.


 
 
 

Forstå hvordan bygningsinformasjonsmodellering fungerer i praksis:

 
 

I store byggeprosjekter er det ofte dusinvis av leverandører som jobber samtidig med stadig skiftende, men gjensidig avhengige prosjektplaner. Dette fører lett til feiljustering, misnøye, forsinkelser i utførelse og muligens til og med kostnadseksplosjoner. Sørg for at dette ikke skjer med prosjektet ditt ved å implementere Building Information Modeling (BIM).

BIM gir en digital modell av bygget ditt med alle fysiske og funksjonelle egenskaper. Det vil gjøre deg i stand til å ha en sanntids visuell tolkning av bygningen, kjøre simuleringer, forbedre kommunikasjonen og gjenkjenne potensielle sammenstøt på forhånd.

Alle involverte parter kan benytte seg av denne delte kunnskapsressursen for informasjon om bygget ditt. Dette danner et pålitelig grunnlag for beslutninger underveis i prosjektet og også for den fremtidige driften av bygget.

 

 

La oss hjelpe deg med byggets livssyklys

 

Et samarbeid gjennom hele livssyklusen er til fordel for bygningens investorer, beboere og selve bygningen

Du kan spare opptil 30 % av dine årlige energi- og vedlikeholdskostnader hvis du tar dem i betraktning i den første planleggingen i stedet for å kjøpe dem etter at bygningen er ferdig. Vi er så sikre på dette, vi vil til og med garantere det.

Fordelene med livssyklusavtaler:

 • Bygningsbrukere er garantert de samme, utmerkede forholdene gjennom hele livssyklusen
 • Bærekraft: delt ansvar og vekt på en lang livssyklus
 • Forbedret risikostyring og reduserte totale eierkostnader
 • Glatt overføring fra prosjekt til vedlikeholdsfase
 • Én partner gjennom hele livssyklusen muliggjør utvikling av tjenestemodeller og ekte, langsiktig samarbeid
 • Evne til å fokusere på din kjernekompetanse og overlate ansvaret for bygget ditt til spesialister
 • Sikrer langsiktige "Best for bygningen"-beslutninger og muliggjør bruk av beste teknologi og innovasjoner tilgjengelig
 • Åpenhet gjennom hele prosjektkjeden
 

Når du planlegger bygningen din, bør den første samtalen gå til en partner som Caverion som kan gi ekspertråd og uavhengig design sammen med:

 • Erfaring innen ingeniørfag
 • Kjennskap til alle tekniske disipliner
 • Moderne digitale løsninger


Ask for advice on the investment and for a calculation of the entire life-cycle costs for a transparent and complete total life cycle cost (TLCO).

 

Bygges livssyklus og kostnadsakkumulering

 
TCLO.jpg