Måten vi bor og jobber på er formet av miljøene vi skaper rundt oss.

Bygninger påvirker vår ytelse, helse og velvære. Smarte bygg fokuserer på sine brukere, for å sikre at du nyter en komfortabel og sunn plass. For å oppnå dette er smarte bygninger fullpakket med sammenkoblede smarte teknologier, plattformer som samler data og avanserte analyser. De muliggjør smarte tjenester og løsninger for å bidra til å drive bygget effektivt og bærekraftig. Bærekraft krever en erkjennelse av at bygninger er en del av et større økosystem. Smarte bygg kobles til tilstøtende bygninger og byen som helhet for å muliggjøre effektiv bruk og deling av ressurser. Til syvende og sist handler det om å skape et bærekraftig, effektivt og brukervennlig miljø som sikrer at du kan yte ditt beste.


Smarte bygninger gir bærekraftige resultater for bedrifter, mennesker og planeten.

Energieffektive funksjoner og operasjoner

 

Energieffektive funksjoner og operasjoner

All bygningsteknologi er koblet til Building Management System (BMS), som bruker prediktiv analyse for å optimere driften og forutse behov.

Ytelse og velvære

 

Ytelse og velvære for mennesker

Byggingen tilpasser seg behovene til ulike brukere, gir komfortable, praktiske arbeidsforhold og gir innsyn i bygningsforholdene.

Bærekraftsmål

 

Oppnå bærekraftsmål

Energiforbruket er optimert, teknologien modernisert, og bygget er koblet til byens smartnett.


Smarte byggløsninger

 

Caverion SRI konsultasjon

 • Vi analyserer byggets intelligensnivå og gir kundespesifikke anbefalinger for tekniske behov.
 • Basert på EU-kommisjonens EPBD-direktiv og felles SRI-beregningsmetode.

Bygningsautomatisering

 • Fungerer toveis og muliggjør kommunikasjon med tilkoblede tekniske byggesystemer f.eks. sikkerhets- og sikkerhetssystemer, ladestasjoner for elbiler, smart belysning, fornybare energisystemer, etc.
 • Optimalisere energibruk som funksjon av (lokal) produksjon og optimalisert grønn energilagring
 • Forbedre komforten for beboerne via automatisering
 • Automatiser diagnoser og vedlikeholdsforutsigelser

Løsninger aktivert av smarte teknologier og automatiserte analyser, f.eks.

 • Demand Response: Begrenser toppeffekt og reagerer på endringer i strømprisen
 • Caverion SmartView: Sanntidssynlighet til driften, forholdene og ytelsen til bygningene dine

 
Skyscraper

Sett mål for bygningen din

Ved å sette mål er vi i stand til å måle hvordan bygningen presterer sammenlignet med målene: muliggjør det folks velvære og oppnår bærekraftige mål? Typiske mål inkluderer:

 • Sunt arbeidsmiljø
 • Høyere fastholdelse av ansatte
 • Høyere produktivitet
 • Høyere sluttbrukertilfredshet
 • Lavere bygnings livssykluskostnader
 • Lavere energiforbruk
 • Mindre CO2-utslipp
Skyscraper

Byggestyringssystem

Et moderne bygningsstyringssystem (eller BMS) er en nøkkelkomponent i et smart bygg og hjelper deg med å redusere CO2-utslipp. BMS gjør bygningen din fleksibel og tilpasningsdyktig, samtidig som den integreres med den omkringliggende byen.

Dataene som samles inn gjennom BMS kan visualiseres for brukere gjennom deres smarte enheter. Brukere kan fjernovervåke energiforbruket sitt, administrere bygningsfunksjoner som belysning, kjøling eller oppvarming, og oppdage unormalt tidlig.

 • Ventilasjon
 • Branndeteksjon
 • Avkjøling
 • E-lading for kjøretøy
 • Sikkerhetssystemer
 • Solcellepaneler
 • Oppvarming
 • Byggautomatiseringssystemer på undernivå
 • Belysning
 
Skyscraper_Left_480x250.jpg

Overvåk og følg sanntidsinformasjon i ett system

Ved å legge til et BMS har bygget nå blitt smartere og samler enorme mengder data. Å analysere denne informasjonen hjelper deg med å redusere kostnadene, forbedre bygningsforholdene og sikre gleden til bygningens brukere og leietakere.

Caverion SmartView er en plattform som gir sanntidssynlighet til driften, forholdene og ytelsen til bygningene dine.

Caverion SmartView-fordeler:

 • Få tilgang til alle relevante bygningsdata med bare noen få klikk
 • Benchmark hele byggeporteføljen din
 • Gå fra reaktivt til proaktivt bygningsvedlikehold
 • Overvåk hvor godt SLAer oppfylles
 • Øk bygge brukertilfredshet
Skyscraper_Right_480x250.jpg

Forstå bygningens beredskap for tilpasning

Et smart kontorbygg inkluderer tekniske byggesystemer, forbedret analyse og plattformteknologi. Start med å vurdere din Smart Readiness Indicator (SRI). SRI er en analyse av byggets smarte beredskapsnivå basert på EUs Energy Performance Buildings direktiv og en felles beregningsmetode.

SRI-beregningen evaluerer bygningens evne til å utføre tre hovedfunksjoner:

 1. Optimaliser energieffektiviteten og den generelle ytelsen under bruk
 2. Tilpass driften til beboerens behov
 3. Tilpass seg signaler fra nettet (f.eks. energibehov)

Lær mer om Caverion SRI-konsultasjonen

 

Sjekk ut noen eksempler på smarte bygninger og fasiliteter: