KLP Zander Kaaes gate 7 AS, Teknisk totalentreprise

 
 
 

BREEAM Very Good

Godt innemiljø sikrer effektive medarbeidere

Fleksibelt og moderne

 

 Med Caverion som samarbeidspartner har vi levert et energieffektivt og miljøvennlig bygg for ROM eiendom innenfor avtalt tid og pris.  

Lasse Smilden, Prosjektleder, LAB entreprenør.

 

Problemstilling

KLP Zander Kaaes gate 7 AS (tidligere Bergen Stasjon Østsiden) skulle oppføres som Passivhus, med energiklasse A. Dette stilte store krav til bygget og de tekniske installasjonene.

I tillegg var det store utfordringer med grunnarbeider, og logistikk, med mange eksisterende tekniske føringer som VA-ledninger og høyspentkabler som måtte legges om, i en regntung periode i 2014 . I tillegg ligger bygget så tett inntil jernbanen at kjøreledninger måtte kobles ut i byggeperioden.

Med byggestart i januar 2014 og overlevering i mai 2016 hadde prosjektet også en stram fremdriftsplan.

Løsning

KLP Zander Kaaes gate 7 AS har blitt et topp moderne og miljøvennlig kontorbygg på 15 000 kvm, med ca. 950 arbeidsplasser i en kombinasjon av cellekontor og landskap.

For å løse utfordringene med grunnforholdene med eksisterende tekniske føringer som høyspentkabler og VA-ledninger, ble det laget en skreddersøm med delvis rørspunt, graveskråninger og betonglodd for å holde på massene rundt byggegrop.

 

 

  • Fremdriften i prosjektet ble gjennomført med LEAN-filosofi, med takt-planlegging.
  • Byggestart grunnarbeider: januar 2014
  • Oppstart tekniske mars 2015
  • Overlevering mai 2016

 


Bygget har oppnådd BREEAM «Very good». Det er prosjektert og ført opp som Passivhus, og har energiklasse A. Dette har stilt store krav til bygget og de tekniske installasjonene.

Ventilasjon og Kjøling skjer via Caverions patenterte system KlimaTak.

Bygget ble kåret til månedens bygg i august 2016 av Grønn Byggallianse. Bygget ble overlevert til riktig tid, med riktig timeforbruk og kostnadsramme.

Caverion er ansvarlig for teknisk service og vedlikehold av bygget, komfort og lang levetid.

 
 

ROM Eiendom var byggherre for Bergen Stasjon Østsiden, nå KLP Zander Kaaes gate 7 AS. Kontorbygget på 15.000kvm har oppnådd BREEAM «Very good». Det er prosjektert og ført opp som Passivhus, og har energiklasse A. Dette har stilt store krav til bygget og de tekniske installasjonene.