Fornebuporten, Funksjonelt og moderne næringsklynge

 
 
 

Funksjonelt og moderne

Verdi: 140 MNOK

Størrelse: 80 000 m2

 
 

Problemstilling

Som Norges enkeltstående største byggekontrakt noensinne har Fornebuporten vært et utfordrende prosjekt. Et stort antall leverandører og underleverandører måtte samarbeide på tvers av fag. Prosjektet har hatt en bevisst miljøprofil.

Løsning

Caverions leveranse er en totalentreprise bestående av elektro og teletekniske anlegg. Arbeidet inkluderte både prosjektering og selve installasjonene.

Komplett elektroleveranse og tele- og automatisering:

 • UPS fordelinger
 • lys
 • nødlys
 • effektbelysning
 • KNX-system
 • el-varme
 • brann- og talevarsling
 • IKT
 • alarm- og adgang
 • sikkerhetsanlegg
 • teleslynger
 • kabling til SD-anlegg
 • lydanlegg

 

 

 
 

Fornebuporten består av kontor-, nærings- og parkeringslokaler på Fornebu. Komplekset på 80 000 m2 innebærer en samlokalisering av en rekke store ingeniørselskaper innenfor teknologi og oljerelatert virksomhet. Prosjektet har hatt en bevisst miljøprofil.

Tilhørende fasiliteter inkluderer restauranter, bar, treningsarealer, butikker, frisør. Anlegget består av 2 kontorblokker på 9 etasjer med felles underetasjer for parkering etc.