Produksjon av varme og kraft har en enorm innvirkning på miljøet vårt og fremtiden vår.

Et kombinert varme- og kraftverk (eller CHP-anlegg) er den typen kraftverk som genererer elektrisitet og fanger opp (ellers bortkastet) termisk energi som skal brukes til oppvarming. Bærekraftig produksjon av varme og kraft oppnås når vi velger de riktige energikildene, samt drifter og vedlikeholder anleggene riktig.


 

Måten anleggene drives og vedlikeholdes på kan redusere CO2-utslippene betraktelig, øke effektiviteten og sikre at ingen energi går til spille.

 
Avansert automatisering

 

Avansert automatisering

Når anleggsdriften er optimert med smart teknologi brukt av bransjeeksperter, øker effektiviteten og sikkerheten.

Maskinlæring

 

Maskinlæring

Driften blir enda mer effektiv når ytterligere data fra prosesser samles inn med IoT-sensorer og analyseres med maskinlæringsapplikasjoner.

Drift og vedlikehold

 

Drift og vedlikehold

Data hjelper drifts- og vedlikeholdsmannskaper til å ta de riktige avgjørelsene. Tilførselen av strøm og varme skal være uavbrutt og trygg – hver time hver dag.


Smarte kraftvarmeverk svarer til byens skiftende behov

Et smart kraftvarmeverk er nært knyttet til den omkringliggende smartbyen for å gi passende produksjon av energi og oppvarming til bedrifter og hjem. Energibransjens eksperter driver og vedlikeholder anlegget effektivt, og sørger for at det er minimalt med nedetid i den kritiske tilførselen av varme og elektrisitet.

Kvinne som jobber i et CHP-laboratorium

Caverion-drift og vedlikeholdspartnerskap:

  • Vi håndterer drift og vedlikehold av kraftvarmeverk, varmesentraler, fjernvarmenett og vannkraftverk, inkludert tilleggsprosjekter og installasjonstjenester.
  • Miljøforskrifter og bærekraftsmål etterleves i driften av kraftverk og varmenett.
  • Effektivitet i driften reduserer miljøpåvirkningen.
  • Vi prioriterer kontinuerlig forbedring av sikkerheten i vårt drift- og vedlikeholdsarbeid, sikrer helse og velvære til vårt personell, og garanterer den essensielle trygge forsyningen av kraft og varme.

Smartere varme- og kraftproduksjon

Ved å bruke de nyeste IoT- og AI-verktøyene og ved å velge de riktige energikildene, kan vi:

  • Øk energieffektiviteten
  • Optimaliser drift og vedlikehold av anlegget
  • Reduser miljøpåvirkningen
  • Bruk CO2-nøytralt fornybart drivstoff
  • Sørg for et trygt driftsmiljø
To personer i et kraftvarmeverk
 

Lær mer om våre industrielle løsninger: