Smarte sykehus er tilkoblet, energieffektive og optimert for å fremme helbredelse og velvære.

Et sykehus må være et trygt og funksjonelt miljø – for pasienter, besøkende og helseeksperter. Moderne bygningsløsninger og renromsteknologi former fremtiden til sykehusene våre. De bidrar til å skape sykehus som er tryggere, mer bærekraftige og bedre i stand til å tilpasse seg de endrede behovene til helsevesenet. Jo bedre sykehuset ditt fungerer, jo bedre er pasientopplevelsen, kvaliteten på behandlingen, sikkerheten og effektiviteten til sykehuset.


Smarte sykehus transformerer miljøer

 
Smarte sykehus er koblet sammen

Intelligent og tilkoblet

Tradisjonelle sykehus har sin rettferdige andel av teknologi, men i et smart sykehus er alle systemer og enheter meningsfullt og intelligent sammenkoblet for å overvåke og justere til sanntidsinformasjon og forhold.

Helsepersonell nyter godt

Helsepersonell nyter godt

Når den beste teknologien tjener brukerne av bygget, kan helsepersonell fokusere på sin kjerneoppgave: å behandle pasienter.

Pasientene tjener på det

Pasientene tjener på det

Tilkoblede systemer og enheter optimaliserer sykehusprosesser og bygningsytelse. Dette betyr økt effektivitet og sikkerhet for pasienter og tilstander som understøtter helbredelsesprosessene.


Utfall av sykehusmoderniseringer

 
 • Pasientflyten er sømløs, effektiv og trygg
 • Innendørsforhold og luftkvalitet er utmerket
 • Energieffektivitet og kostnadseffektivitet er optimalisert
 • Kirurgisk evne og diagnostikk er forbedret
 • Plasser kan tilpasses til ulike formål
 • Ekstern medisinsk behandling støttes
 • Kritiske systemer for pasienter og bygget har høy redundans og overvåking
 • Pålitelighet forsterkes i alle aspekter
Leger i en gang
 

 

Intelligente systemer i komplekse miljøer

 • Smart tilgangskontroll
 • Minimere forstyrrelser og avbrudd
 • Overvåkings- og brannalarmanlegg
 • Innbruddsalarmsystem
 • Audiovisuelle systemer for pasientalarmer
 • Avanserte medisinske gasssystemer
 • Høyttalersystemer (PA)
 • Datautveksling og pasientidentifikasjonssystemer
 • Smarte bygningsstyringssystemer er kjernen i sykehusets ytelse, og sikrer komfortable miljøer for å støtte pasientens restitusjon og sikre at kritiske systemer inkludert ventilasjon og klimaforhold alltid fungerer som de skal.
 • Klimakontrollsensorer
  Bruk av fornybar energi (for eksempel geotermisk energi)
 • Høyytelsesventilasjon for høysterile miljøer, for eksempel forskningslaboratorier og operasjonssaler.
 • Sentraliserte lysstyringssystemer
 • Energisparende LED-lys styrt med dagslys- og tilstedeværelsessensorer
 

Renromsteknologi

Å forske og utvikle pålitelige produkter og løsninger samtidig som man overholder strenge forskrifter krever sikre laboratorier som oppfyller de høyest mulige standarder. Renrom dekker behovet for forurensningskontroll i helsevesen, biovitenskap og andre industrier.

Person som jobber i et renrom

Hva er et renrom?

Et renrom gir maksimal kontroll over valgte variabler som antall luftbårne partikler. Mange bransjer krever et kontrollert prosessmiljø der produksjonsprosessen, forskrifter eller bransjeavtaler krever minimumsnivåer av luftbårne partikler og maksimal kontroll av temperatur, fuktighet, differansetrykk og luftstrømmer.

Caverion bygger og driver renrom i henhold til DIN ISO 14644 og GMP (Good Manufacturing Practice). Selv i høysikkerhetslaboratorier kan Caverion implementere ventilasjonsteknologi til høyeste sikkerhetsnivå (BSL 4).

Renrom i mange bransjer

Renrom er utviklet og designet for miljøer med høye krav til hygiene, kvalitet, fleksibilitet, lang levetid og livssykluskostnader. Renromsteknologien vår brukes allerede i følgende bransjer:

 • bioteknologi
 • forskning
 • sykehusteknologi
 • matteknologi
 • mikrobiologi
 • medisinsk teknologi
 • gen- og laboratorieteknologi
 • legemiddelindustrien
Rent rom
 

Smart vedlikehold

Moderniserte og sammenkoblede bygningsløsninger nyter de fulle fordelene med smart vedlikehold for å sikre sykehusets uavbrutt drift og optimale ytelse gjennom hele livssyklusen:

 • Høy servicetilgjengelighet, med 24-timers beredskap
 • Svært kompetent, bransjeerfaren personell med dyp teknisk kunnskap
 • Fokus på de totale eierkostnadene og totalansvaret for sykehusets drift og vedlikehold
 • Langsiktige tiltak som å forbedre energieffektiviteten
 • Minimale forstyrrelser og avbrudd takket være tilstandsbasert vedlikehold
 • Tydelige og godt demonstrerte vedlikeholdsplaner
icon-64.png

Vedlikehold av sykehus er forskjellig fra mange andre eiendommer siden de inneholder mange tekniske systemer som må fungere 24/7 under alle omstendigheter. Høye pasientstrømmer og driftskostnader krever også helhetlig vedlikehold av eiendommen.


Les mer: