Etter hvert som byer vokser, trenger vi sikre løsninger for å muliggjøre trygg og smidig mobilitet

Telematikk muliggjør innsamling og overføring av data relatert til kjøretøy, transitt og trafikksikkerhet. Informasjonen brukes til å fjernovervåke og kontrollere transportsystemer og sikre sikker og pålitelig drift. Smart telematikk er et av de viktigste instrumentene som brukes til å forbedre og pleie transportsystemer i smarte byer: fra veier og tunneler til elektriske kjøretøy, sykler og nødetater.


 

Måter å gjøre trafikken smartere på:

 
Bedre overvåking

 

Bedre overvåking

Forbedret overvåking av data hjelper til med å identifisere potensielle problemer raskere.

icon-06.png

 

Raskere kommunikasjon

Effektiv kommunikasjon til trafikantene forhindrer ulykker og trafikkork.

Forbedret sikkerhet

 

Forbedret sikkerhet

Sikre at tunneler og annen delikat infrastruktur er tryggere under alle forhold.


 

Caverion-tjenester for vei- og tunnelautomatisering

 
Tunnelinngang

Tekniske systemer for vei- og tunnelautomatisering

For å muliggjøre jevn og sikker drift i tunneler, installerer og vedlikeholder vi alle smarte teknologiløsninger som alarmer, sensorer og skilt. For eksempel:

  • Sikker strømforsyning
  • Belysning (kontroll og målinger)
  • Brannalarm og nødalarmanlegg
  • Ventilasjons- og luftkvalitetsmålinger
  • Trafikkkontroll og styring
  • Lydkommunikasjonssystem
  • Videoovervåkning
  • Akustisk overvåking

Remote center

Det eksterne senteret gir deg sanntidssynlighet over køer og lar deg justere fartsgrensene deretter.

Vårt remote center eller fjernsenter kan overvåke infrastrukturen din 24/7. Dette muliggjør raske reaksjoner og hjelper til med å oppdage potensielle problemer tidligere.

Operatører av Caverions remote center overvåker data, video og overvåkingssystemer. En rask respons på enhver situasjon forhindrer ytterligere trafikkbelastning og forbedrer kommunikasjonen til sjåførene.

Fjernsenter

 

Les mer: