Samfunnsansvar og etikk

Vårt samfunnsansvar:

Caverions samfunnsansvar er summen av tre ansvarsområder som støtter hverandre: økonomisk ansvar, sosialt ansvar og ansvar for miljøet. Et selskap som driver ansvarlig er til fordel for kunder, medarbeidere, eiere og andre interessegrupper, og tar ansvar for miljøet.

Etiske retningslinjer:

Våre etiske retningslinjer gir felles prinsipper for driften vår, og definerer hvordan vi jobber med ulike interessenter. Det gjelder hvordan vi som selskap, og våre medarbeidere skal behandle medarbeidere/kollegaer, kunder og leverandører. Dette er også forventningen til våre kunder og andre interessenter.

Last ned våre etiske retningslinjer:


Slik tar vi samfunnsansvar

I Caverion tar vi vare på hverandre, og miljøet vårt. Vi har høyt fokus på en sikker arbeidsplass, med strenge HMS-krav. 

Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for alle våre medarbeidere, og er en IA-bedrift.

I tillegg står lærlingordningen sterkt i Caverion. Vi mener at lærlingeordningen er et samfunnsansvar og vi har ikke bare glede, men også en plikt, til å bidra.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar. For eksempel, i stedet for en julegave fra bedriften til hver enkelt medarbeider gir vi årlig 20 medarbeidere full lønn i en uke, mens de bidrar som frivillige aktivitetsledere på Røde Kors sitt prosjekt «Ferie for Alle».