Samfunnsansvar og etikk

Vårt samfunnsansvar:

Caverions samfunnsansvar er summen av tre ansvarsområder som støtter hverandre: økonomisk ansvar, sosialt ansvar og ansvar for miljøet. Et selskap som driver ansvarlig er til fordel for kunder, medarbeidere, eiere og andre interessegrupper, og tar ansvar for miljøet.

Etiske retningslinjer:

Våre etiske retningslinjer gir felles prinsipper for driften vår, og definerer hvordan vi jobber med ulike interessenter. Det gjelder hvordan vi som selskap, og våre medarbeidere skal behandle medarbeidere/kollegaer, kunder og leverandører. Dette er også forventningen til våre kunder og andre interessenter.

Last ned våre etiske retningslinjer

Supplier code of conduct:

Caverion is committed to high business ethics and standards as well as integrity as outlined in Caverion’s Code of Conduct. Caverion expects all of its suppliers to commit to equally high standards and business ethics. This Supplier Code of Conduct (“SCoC”) sets out Caverion’s minimum requirements for the suppliers and is mandatory in order for the supplier to conduct business with Caverion.


Last ned våre Supplier Code of Conduct


Slik tar vi samfunnsansvar

I Caverion tar vi vare på hverandre, og miljøet vårt. Vi har høyt fokus på en sikker arbeidsplass, med strenge HMS-krav. 

Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for alle våre medarbeidere, og er en IA-bedrift.

I tillegg står lærlingordningen sterkt i Caverion. Vi mener at lærlingeordningen er et samfunnsansvar og vi har ikke bare glede, men også en plikt, til å bidra.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar. For eksempel, i stedet for en julegave fra bedriften til hver enkelt medarbeider gir vi årlig 20 medarbeidere full lønn i en uke, mens de bidrar som frivillige aktivitetsledere på Røde Kors sitt prosjekt «Ferie for Alle».