Nødstrømsløsninger:
UPS-systemer

UPS-systemer brukes til å sikre en uavbrutt energikilde til kritiske mål. Et UPS-system gir konstant tilgang til strøm for enhetene som er tilkoblet. Hvis UPS-systemet merker et problem med hovedstrømstilførselen, bytter den automatisk over til batterisystemet, og minimerer problemene for sluttbrukeren.

UPS-systemer brukes i:

 • Datasentre
 • Sykehus
 • Kraftstasjoner
 • Industrianlegg
 • Nettverksnoder, som basestasjoner
 • Intranettverk for selskaper

Omfattende ekspertise innen UPS-systemer

Vi håndterer datasenter-prosjekter og installasjon av UPS-systemer, batterier og kabler med omfattende ekspertise. Vi samarbeider med velkjente systemleverandører som kan svare på kundenes hasteoppdrag raskt og på en kompetent måte.

Våre tjenester:

 • Design, vedlikehold og implementering av UPS-systemer og backup-systemer for strøm
 • Design, vedlikehold og implementering av mellomspennings-distribusjonssystemer
 • Administrasjonstjenester for elektriske installasjoner
 • Eksperttjenester og overvåking for elektriske installasjoner
 • Tilkallingstjeneste 24/7
 • Kontrollromtjenester
 • Daglige inspeksjonsbesøk

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss