EPC - Energisparekontrakt

Energibesparelsene finansierer investeringene.Hvordan fungerer EPC?

I mange tilfeller vil det lønne seg økonomisk å inngå en energisparekontrakt (EPC).

Dette er en langtidskontrakt der ulike typer energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av besparelser fra energikostnadene.

Enova prioriterer støtte til denne type kontrakter, og Caverion kan gi garanti for at oppsatte budsjetter overholdes.

Sparepotensialet etter en energikartlegging kan også utløses ved å gjennomføre et enkelt eller flere av tiltakene i et frittstående prosjekt uten garantier.

  • Vi finner sparepotensial
  • Vi kalkulerer kostnader og besparelser
  • Vi utfører tiltak
  • Vi følger opp

epc-energisparekontrakt

EPC lønner seg for private næringsbygg

EPC, eller energisparekontrakt, er svært gunstig for private byggeiere med fem bygg eller mer.

Be Caverion kontakte meg om EPC

Typiske EPC-kunder:

  • byggeiere med mer enn 5 bygg
  • kommuner og andre offentlige enheter
  • ulike typer industri
 

 

Våre energirådgivere hjelper deg med energieffektivisering, energimerking, energivurdering, med mer. Sammen kutter vi energiforbruket, og reduserer kostnader.

kontat-meg-energi-450