Caverion SmartView 
samler eiendomsdata i én brukervennlig plattform. 

X
X

Forbedre byggets effektivitet

Få oversikt over all eiendomsdata i én enkel plattform. Logg på via mobil eller PC for å se data fremstilt på en forståelig måte på et skreddersydd dashboard, tilpasset deg.  Følg med på effektiviteten til bygget for å optimalisere forholdene og redusere kostnadene.  

Enkel byggdrifting

Få tilgang til BMS og IoT data fra én enkel plattform. Slik er du alltid oppdatert på drift og tilstand i dine bygg.  

Forbedrede driftsresultater 

Ikke stol på magefølelsen. Reduserer energiforbruket og optimaliser byggets effektivitet gjennom databasert innsikt.

Økt trivsel blant brukerne av bygget 

Forbedret bygningsforhold og inneklima.
Oversikt over tilgjengelige møterom og arbeidsstasjoner.

Moduler som gir deg full oversikt over byggets effektivitet  

Plattform med alle de viktige modulene du trenger for å alltid være oppdatert på drift
og tilstand i dine bygg. Caverion SmartView gir deg informasjon i sanntid.   

Serviceordre

Få oversikt over status på alle vedlikeholdstiltak på ett sted.

Tilstandsovervåking 

Se byggets tilstand på innetemperatur, luftfuktighet, C02-nivåer og TVOC. Med mulighet for å dypdykke i dataene.  

Etasjeforhold 

Oversikt over tilgjengelige møterom og arbeidsstasjoner, slik at du kan optimalisere din plassutnyttelse.
Få etasjespesifikk informasjon om inneklima.  

Remote center

Se ferdigstilte inspeksjoner, tilsynsrunder og følg forbedringstiltak.

Byggets tilstand

Overvåk kjøling, varme, ventilasjon og utetemperatur.

Energiforbruk

Et dashboard skreddersydd med dine egne energi- og utslipps-KPIer.

Dokumentasjon

Administrer all FDV-dokumentasjon på ett sted.


Resultatindikatorer (KPIer) 
 
Følg dine ulike KPIer, og få full oversikt over byggets status. KPIene skreddersys til dine behov.

Rengjøring

Se rengjøringsstatus per bygg, etasje eller område. 

Hvordan kan Caverion SmartView hjelpe deg?

Driftsansvarlig

 • Øk forutsigbarheten med faktiske data, slik at det blir enklere å drifte bygget.

 • Optimaliser forholdene per rom eller område basert på fakta. Sikre full kontroll i ditt daglige arbeid.

 •  

 •  

Byggeier

 • Bedre driftsresultater gjennom økt kontroll og effektivitet i det daglige arbeidet.  

 • Forbedre bygg og porteføljens effektivitet, for eksempel ved å redusere energiforbruket.  

 • Bruk data for å optimalisere utnyttelsen av bygget ved å analysere bruken, området eller rom

 •  

Sluttbruker

 • Nyter komfortable omgivelser og inneklima.
 • Viser tilgengelige møterom og arbeidsstasjoner.
 •  

 


   

Hvordan kan teknologi forbedre facility management?

Lurer du på hvordan teknologi innen facility management kan forbedre driftsresultater, inneklima, effektivitet og bygningsforhold, samtidig som du reduserer kostnader, og øker brukertilfredshet?   
Kontakt oss for mer informasjon om Caverion SmartViews mange muligheter.