Caverion støtter Røde Kors og prosjektet Ferie for alle

Caverions vil sørge for at minst 125 barn og familiemedlemmer, som lever under fattigdomsgrensa i Norge, får oppleve en ukes ferie sammen.

Caverion er opptatt av å ta samfunnsansvar. Vi har gjennom flere år valgt å støtte Røde Kors sitt prosjekt "Ferie for alle". Gjennom "Ferie for alle" får vi også tydelig bekreftet at vår bistand kommer til nytte. Røde Kors sitt mangfoldige humanitære engasjement har også vært avgjørende for Caverions valg av samarbeidspartner. 

I flere år har 20 medarbeidere i Caverion valgt å stille opp som aktivitetsmedarbeider på Røde Kors sine ferieleirer, fordelt på vinter,- påske,- sommer,- høst- og juleferie. Vi har opplevd strålende respons, og topp engasjement fra våre medarbeidere. Gjennom "Ferie for alle" har de både gitt, men også fått mange gode opplevelser. 

I stedet for en julegave fra Caverion til hver enkelt medarbeider gir vi deg muligheten til å bidra frivillig til at familier med svak økonomi kan få en fantastisk ferieopplevelse.

"Ferie for alle" - hva er det? 

"Ferie for alle" er et gratis ferietilbud for familier med barn i alderen 6-13 år og med svak økonomi. 

For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen, slik at de kan dele gode opplevelser og skape felles minner. 

ferie for alle