OHSAS 18001:2007 (helse, arbeidsmiljø og sikkerhet)

Denne sertifiseringen gir kunden forsikring om at vi i tillegg til å følge Arbeidsmiljøloven og alle de andre lovene som ligger under de norske internkontrollforskriftene, kontinuerlig kartlegger og analyserer risiko for uhell og brist i arbeidsmiljøet. Den viser også at vi gjennom årlige handlingsplaner søker å skape et optimalt arbeidsmiljø.

Caverion har vært 18001 sertifisert siden våren 2002.

OHSAS 18001:2007 gir retningslinjer for et ledelsessystem basert på:

  • En politikk for sikkert arbeidsmiljø tilpasset bedriften
  • Identifisering av risiko og lovfestede krav til sikkert arbeidsmiljø
  • Mål, planer og programmer som sikrer løpende forbedringer
  • En aktiv bedriftsledelse som kontrollerer arbeidsmiljøet på arbeidsplassen
    Overvåking av systemets prestasjoner når det gjelder helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Løpende gjennomganger, evalueringer og forbedringer av systemet