Safety Performers, våre rollemodeller

Vi har et slagord som sier at i Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke.

Dette er ikke bare noe vi sier, men som vi faktisk praktiserer. I Caverion har vi mange dyktige kolleger som går foran med et godt eksempel på dette. Dette er gode rollemodeller og forkjempere for det gode HMS-arbeidet. Dette er medarbeiderne har gjort seg fortjent til utmerkelsen:

 "Safety Performer" 

Våre medarbeidere nominer selv den kollegaen som de mener utmerker seg ekstra innen HMS. Kjennetegnet på en Safety Performer er at denne personen strekker seg det lille ekstra, for at alle skal ha en trygg og god arbeidsdag. En slik rollemodell vet å: 

  • Vurdere og dokumentere risiko
  • Benytte og fremsnakke vernebekledning
  • Inkludere og tar vare på sine kolleger
  • Rapportere hendelser - både uønskede og ønskede 
  • Spre godt humør og inspirere de rundt deg

 

Caverions Safety Performers:

 

Hans Ottar Humborstad, Caverion Nordfjordeid.

Hans Ottar Humborstad, Caverion Nordfjordeid.

Andreas Mikalsen, Servicetekniker, Caverion Bodø

Andreas Mikalsen, Servicetekniker, Caverion Bodø

Jim Tore Nilsen, Rørlegger, Caverion Levanger

Jim Tore Nilsen, Rørlegger, Caverion Levanger

Terje Tonning, Elektriker, Caverion Stavanger

Terje Tonning, Elektriker, Caverion Stavanger

 

 

Fokus på proaktivt sikkerhetsarbeid

Målet vårt er å bli en ulykkesfri arbeidsplass. Vi fokuserer på forebyggende sikkerhetsarbeid: Sikkerhet starter med riktige holdninger, forventning om risiko og aktiv rapportering av sikkerhetsobservasjoner.

Vi forhindrer arbeidsulykker for eksempel ved å:

  • gi jobborientering og generelle og yrkespesifikke sikkerhetsopplæringer
  • gjennomføre regelmessige sikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner
  • oppmuntre våre medarbeidere til å rapportere sikkerhetsobservasjoner og vurdere risikoer før arbeidet starter
  • utvikle verktøy og arbeidsergonomi
  • at våre veiledere og ledere gjennomfører sikkerhetsrunder og sikkerhetsmøter på arbeidsplasser
 
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Sikker jobb analyse (SJA)

Filmen er laget av Andreas Mikalsen, servicetekniker i Caverion Bodø. Den omhandler utfylling av «sikker jobb analyse» før arbeid som skal utføres i heissjakt. Andreas Mikalsen er branntekniker og de utfører av og til denne type jobb. Han sperrer da av og låser heisen i posisjon slik at han kommer til på taket av selve heisen. Dette kan være risikofylt arbeide og krever at det fylles ut SJA («sikker jobb analyse») før oppstart av jobben.

 

 

 
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Rapport om uønsket kvalitet (RUK)

Filmen som er laget av rørlegger Jim Tore Nilsen i Caverion Levanger, viser hvordan man registrerer "rapport om uønsket kvalitet" og hvordan man tagger leverandør.

 

 
You must accept marketing cookies to view the content.
Accept marketing cookies here.

Kontroll av gardintrapp

Filmen som er laget av elektriker Terje Tonning i Caverion Stavanger, viser en visuell kontroll av gardintrapp.
Her sjekkes det at støttestag er stabile, at trinn er hele og uten skader, at verktøybrett er helt og uten skader og at trapp står stabilt.