NS EN-ISO 9001:2008 (kvalitetsstyring)

Denne sertifiseringen gir kunden forsikring for at alle våre arbeidsprosesser kontinuerlig forbedres og for at vi systematisk tar kundenes tilbakemeldinger inn i vårt forbedringsarbeid. Den viser også at de oppdrag vi ferdigstiller er kvalitetskontrollert i henhold til gjeldende standarder, lover og forskrifter.

Caverions 9001 sertifisering ble oppdatert til 2008-versjonen i 2010.

Sertifiseringen er basert på 8 prinsipper for kvalitetsledelse:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Involvering av medarbeiderne
  • Prosessorientering
  • Systemorientert ledelse
  • Faktabaserte beslutninger
  • Stadig forbedring
  • Gjensidig fordelaktig leverandørsamarbeid