NS EN-ISO 14001:2004 (miljøstyring, ytre miljø)

Denne sertifiseringen er basert på to hovedfaktorer: overholdelse av regelverk og kontinuerlige forbedringer. Sertifiseringen gir dermed kunden forsikring om at vi følger alle lover og forskrifter for påvirkning på det ytre miljø. Den viser samtidig at vi kontinuerlig kartlegger vår egen påvirkning på det ytre miljø og at vi gjennom årlige handlingsplaner søker å fjerne eller redusere eventuell negativ påvirkning på miljøet.

Caverion har vært ISO 14001 sertifisert siden høsten1997.

Hovedelementene i sertifiseringen er:

  • Miljøpolitikk
  • Planlegging
  • Iverksettelse og drift
  • Kontroll og utbedring
  • Ledelsesevaluering