nei til trakassering.jpg

Som arbeidsgiver skal Caverion legge til rette for  at alle medarbeidere skal ha en trygg arbeidsdag i et arbeidsmiljø hvor en trives. I Caverion har vi nulltoleranse for kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, som kan være

 • Trakassering, mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen
 • Brudd på lover, interne regler eller etiske normer
 • Sosial dumping
 • Fare for liv eller helse
 • Fare for klima eller miljø
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • Myndighetsmisbruk
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø 

Listen er ikke uttømmende/fullstendig.

 

SI NEI TIL TRAKASSERING - VI GJØR NOE MED DET

Våre medarbeidere skal glede seg til å gå på jobb, og det skal være enkelt å si fra hvis en ser eller opplever trakassering på jobb. Og Caverion skal ta varslene på alvor.

Hva er trakassering? 

Ifølge Arbeidstilsynet: 

"Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende."

Mobbing og seksuell trakassering er de to mest kjente formene for trakassering, men det kan også være sosial dumping, trusler eller andre uønskede negative handlinger eller ytringer som er krenkende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. 

Podcasten Uønska - en podcast om trakassering

Podcasten Uønska - en podcast om trakassering

En ung kvinne i Caverion som selv har opplevd ubehagelige situasjoner knyttet til trakassering har startet podcasten Uønska, hvor hun tar opp dette temaetsamtale med andre som har egenopplevde historier å fortelle. 

Last ned & lytt her

 

Hvorfor varsle?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten, deriblant trakassering. Det er viktig å si fra om trakassering slik at arbeidsgiver får vite at det forekommer og får muligheten til å håndtere saken og å følge deg opp. Hos oss skal varslene tas på alvor. Derfor har også ledere, tillitsvalgte og verneombud fått opplæring i hvordan varslingssaker skal håndteres.

 

Hvordan varsle?

 1. Ta kontakt med din nærmeste leder.
 2. Dersom dette ikke fører frem, eller det ikke vil være riktig å kontakte nærmeste leder, kan du varsle:
  1. Verneombud på arbeidsplassen
  2. Tillitsvalgte
  3. HMSK-rådgivere
  4. HR
  5. Sentralt varslingsutvalg i Caverion Norge
 3. Alternativt kan du varsle anonymt til konsernet gjennom Caverions varslingskanal EthicsPoint
 4. Alternativt kan du varsle vårt eksterne varslingsutvalg i Norge.

Finn instruks for varsling, varslingsmetoder og kontaktpersoner ved å logge deg inn på våre intranettsider med din Caverion-bruker >>

 

Hvem kan varsle?

Caverion oppfordrer alle medarbeidere (inkl. innleide arbeidstakere) til å varsle dersom de skulle vite om kritikkverdige forhold. Leverandører, samarbeidspartnere og andre oppfordres også til å varsle om kritikkverdige forhold.

Varslingsside

Varslingsside

Hjelp oss med å gjøre arbeidsplassen trygg og inkluderende for alle. Hvis du, eller noen du kjenner, har blitt utsatt for trakassering, si fra om det. Caverions medarbeidere kan logge inn og varsle via knappen her:

Logg inn for å varsle her

 

Likestilling står sterkt i Caverion

Caverion har fokusert på likestilling i mange år, og jobbet med å øke kvinneandelen. Det har gitt resultater, vi har mer enn dobbelt så mange kvinnelige fagarbeidere gjennomsnittet i bransjen, i tillegg er 10 prosent av våre 300 lærlinger kvinner.

Hos oss er likestilling er en pågående prosess, og ikke et kortsiktig prosjekt. Vi trenger de beste fagfolka, og da må arbeidsmiljøet være åpent for et mangfold av folk. Selvfølgelig.

 

Hvorfor fokus på trakassering?

Vi ønsker å bevisstgjøre og endre holdninger slik at Caverion er en trygg, attraktiv og mangfoldig arbeidsplass for oss som jobber her og for våre fremtidige arbeidstakere. Det er to årsaker til at Caverion retter fokuset på trakassering. 

Rekruttering

Om 15 år vil Norge mangle 20.000 fagfolk.

Utfordringen er å få flere til å velge yrkesfaglig utdanning, fordi mange tror at det er kun menn som kan jobbe i denne bransjen. Det er en ubevisst holdning som svært mange tror er riktig.

Bransjen vår er dominert av menn med ca. 93% i snitt. Skal vi ha de beste folka, må vi gjøre arbeidsplassen vår åpen og god for et mangfold av mennesker.

Bærekraftsmål 2025

Innen 2025 er målet at 0% medarbeidere opplever trakassering på jobb.

Våre medarbeidere skal glede seg til å gå på jobb, og det skal være enkelt å si fra hvis en ser eller opplever trakassering på jobb. Og Caverion skal ta varslene på alvor.

Brosjyre

Brosjyre

Hva kan du si fra om? Kan du gå fra stedet om du opplever uønsket oppførsel? Hva skjer når du sier ifra? 

Last ned brosjyren