Prosjektledelse for bygg gir full kontroll og mange fordeler

Full kontroll i alle ledd

Alle bygg- og industriprosjekter, enten det er nye prosjekter, større rehabiliteringer, ombygginger eller tilbygg, har sine unike utfordringer. For å lykkes, er det avgjørende med god kontroll i alle ledd: All fremdrift og relevante hendelser må dokumenteres skikkelig. Endringer i utførelse, kostnader og tidsplan må avdekkes, løses og kommuniseres umiddelbart.

Alt som gjøres må dokumenteres og lagres lett tilgjengelig. Dette gjelder hele verdikjeden, inkludert entreprenører, leverandører og logistikk.

Kvalifisert prosjektledelse

Komplekse prosjekter krever kvalifisert prosjektledelse. Caverion har solid erfaring med å styre bygge- og rehabiliteringssprosjekter i alle størrelser, omfang og i alle segmenter, inkludert styring av underleverandører.

Fordeler ved vår prosjektledelse for bygg 

Vi velger nøye ut en ekspertgruppe til prosjektet som styrer teknisk gjennomføring, økonomi, kvalitetssikring og tidsfrister. Du får ett kontaktpunkt å forholde deg til, og en komplett løsning som er tilpasset dine behov.

Vi kan styre hele prosjektet ditt, fra planlegging til gjennomføring. Selvsagt tar vi ansvar for at regelverket blir nøye fulgt, og har kontakt med nødvendige myndigheter. Vi kommuniserer løpende og proaktivt gjennom alle fasene i prosjektet.

Hvilke fordeler gir dette?

Raskere levering av prosjektet:

 • Prosjektets varighet blir kortere, fordi installasjoner kan overlappe prosjekteringsfasen

 • Raskere utførelse gjennom gjenbruk av eksisterende prosesser og maler

 • Bedre beslutningstaking gjennom mer effektiv kommunikasjon

 • Effektiv håndtering av bygningsteknologier gjennom en samlet prosjektkoordinering

Større fleksibilitet og kundetilfredshet:

 • Fleksibilitet til å gjøre endringer i design, utførelse, pris og tidsplan på en kontrollert måte 

 • Våre prosjektledere vurderer kontinuerlig prosjektet og ser etter forbedringer og muligheter

 • Større kundetilfredshet og mindre ekstraarbeid når alt blir bygget med høy kvalitet fra starten av

Reduserte kostnader:

 • Gjennomføringstiden og de totale kostnadene til prosjektet reduseres takket være effektive prosesser 

Redusert risiko:

 • Avdekker mulige problemer i prosjektet tidligere gjennom proaktive prosesser i prosjektledelsen 

Alt inkludert i prosjektledelse for bygg

Prosjektledelse gjennom Caverion dekker alle områdene som kreves for et vellykket nytt bygg, eller modernisering av bygg eller industriområde:

 • Tidsplaner og overvåking
 • Administrasjon og tilsyn på stedet
 • Administrasjon av eventuelle krav
 • Koordinering med andre interessenter (entreprenør, konsulenter, arkitekter, sluttbrukere)
 • Innkjøp og valg av underleverandør
 • Leveranser og logistikk
 • Koordinering av installasjonsarbeid innen alle tekniske fagområder
 • Kostnadskontroll og prognoser
 • Fakturering og kontroll av innkommende fakturaer og betalinger
 • Rapportering
 • Kvalitetsstyring
 • HMS-ledelse
 • Godkjenningsprosessene for myndighetskrav
 • Start, testing og igangkjøring
 • Prosjektdokumentasjon
 • Overlevering av prosjektet
 • Håndtering av garantiperioden

Spar opptil 30 % gjennom livssyklusen

Med vår ekspertise og fokus på eiendommers livssyklus, trenger ikke det ferdigstilte prosjektet å være slutten på samarbeidet vårt. Vi bygger og installerer med tanke på fremtiden. Våre eksperter på teknisk vedlikehold og eiendomsforvaltning overtar og garanterer at verdien av investeringen din holder seg høy i årene som kommer.

Spør oss gjerne om et uforpliktende estimat om livssyklus allerede i den innledende fasen. Med de riktige beslutningene i oppstarten av et prosjekt, kan du spare opptil 30 % i kostnader gjennom hele livssyklusen til bygget.

Andre tjenester

Slik hjelper vi våre kunder