Nytt sikkerhetssystem ga bedre kontroll for Sirkula

Nytt sikkerhetssystem ga bedre kontroll på avfallssorteringen i Hedmark

Etter at Caverion vant avfallsselskapet Sirkulas anbudskonkurranse om sikkerhetstjenester, er adgangskontroll og kameraovervåking samlet i ett enkelt og nøkkelløst system.

Sirkula IKS har ansvar for håndtering av avfallet for de private husholdningene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune. Fire kommuner med nær 95 000 innbyggere totalt. Sirkula betjener avfall fra 43 000 husstander og 10 000 fritidsboliger, og har med andre ord nok å holde styr på.

– Ønsket om samhandling mellom forskjellige sikkerhetssystemer er viktig for Sirkula, forteller driftssjef Stig Fjerdingen.

– Caverion kunne levere innbruddssikring og nøkkelfri adgangskontroll i ett og samme system. Dette bidro til at de vant anbudskonkurransen, sier han.

 LES OGSÅ: Sikkerhetssystem øker verdien på eiendommen din

 

Laget system etter kundens ønsker

Etter anbudskonkonkurransen fikk Kristoffer Grovan, sikkerhetstekniker og leder i Caverion Hamar, ansvar for å skreddersy detaljene for det nye sikkerhetssystemet.

– Noe som tidlig viste seg å være viktig, var behovet for å samle inn data om antall besøkende og passeringer ved innkjøring til anleggene. Vi automatiserte dette, og gjorde rapportene lett tilgjengelig i Lenel Onguard, som er plattformen hvor alt styres fra, forklarer Grovan.

Smidig sikkerhet i Stavangers nye grønne bydel

 

Nøkkelfri adgangskontroll

Det er mange som jobber på avfallsanlegget, både faste og vikarer, som skal ha ulike tilganger. Overgangen fra nøkler til trådløs adgangskontroll har gitt store fordeler.

– Tidligere hadde du kanskje to-tre ulike fysiske nøkler med ulike tilganger. Det er vanskelig å holde styr på hvem som har hvilke nøkler, og hva skjer om en av de ansatte mister nøkkelen sin? spør Grovan.

Fordelen med adgangskontroll er at Sirkula enkelt kan aktivere, deaktivere, øke og begrense tilgangen til ulike dører. Ansatte kan ha ulike tilganger, og det er enkelt å deaktivere adgangen om en ansatt slutter.

– Det gir oss full oversikt, og vi kan også se historikk på hvem som har vært inne på anleggene til ulike tidspunkt. Livet blir også lettere for de ansatte som ikke trenger å stresse med hvor de har lagt nøklene sine, sier driftssjef Fjerdingen.

Tips! Tidligere var trådløs adgang begrenset til bruk av kort, kode eller tag. I dag er det mulig å gi adganger direkte til den ansattes mobiltelefon – som de fleste alltid har med seg uansett!

                                                                             

 

«Trådløs verifisering av kjøretøy har gjort livet enklere for sjåførene som kjører inn og ut porten fra klokken seks om morgenen»     Stig Fjerdingen, Sirkula IKS

     

                                                                                                                

Løste innbruddsproblem

Sirkula hadde også behov for kameraovervåking av anleggene sine.

– Det er tydelig at det noen betrakter som søppel, er en verdi for andre. Det ble klippet opp hull i gjerder og folk forsynte seg fra de ulike containerne, forklarer Kristoffer Grovan.

Kameraer ble satt opp, og resultatet lot ikke vente på seg.

– Den første natta etter at vi hadde satt opp kameraet, så vi at det var rundt ti stykker innom. Kameraet satte tydeligvis en støkk i dem, for allerede natta etter var det færre «besøkende», og etter en stund var problemet helt borte.

 

Kamera til hjelp i det daglige

Gjenvinningsstasjonen er stor, og det kan være mye å kontrollere om man ikke er mange på jobb. Et styrbart kamera gjør arbeidsdagen enklere for de ansatte.

– Ved hjelp av et styrbart kamera kan driftsoperatøren sjekke hvor det trengs kundestøtte til enhver tid, sier driftssjef Stig Fjerdingen.

Kontakt oss