Et sprinkleranlegg er et pålitelig brannslukkingssystem

Sprinkleranlegget er et automatisk brannslukkingssystem hvis viktigste oppgave er å slukke en brann med én gang den oppdages. På samme tid sender sprinkleranlegg en nødmelding til en forutbestemt plassering. Dette kan for eksempel være et regionalt beredskapssenter. De enkelte sprinklerhodene er koblet til et vanntilførselssystem, og reagerer på temperaturøkninger under brann ved å spraye rommet med vann.

Det er svært effektivt som et brannslukkingssystem som også beskytter mennesker og gir dem ekstra tid til å flykte. Kostnadene forbundet med systemet er beskjedne, og takket være systemets driftssikkerhet er det en utmerket brannslukkingsløsning for alle typer eiendommer.

Et sprinkleranlegg er egnet for:

  • Industrianlegg
  • Kontorbygg og næringseiendommer
  • Logistikksentre og varehus
  • Underjordiske lokaler (tunneler, tilfluktsrom, parkeringshus)
  • Offentlige bygg (sykehus, helsesentre, menighetssaler, forsamlingslokaler)
  • Seniorboliger

Tjenester vi tilbyr:

  • Design og prosjektering: design av sprinkleranlegg
  • Prosjektgjennomføring: installasjon av brannslokkingssystemer
  • Teknisk service og vedlikehold: sprinklerreparasjon, vedlikehold og reservedeler

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss