Brannslokkingsystemer

Et brannslokkingssystem designet av en spesialist gir best mulig beskyttelse for mennesker og eiendom. Det vil minimere skader i tilfelle brann. Ingeniørene våre velger alltid riktig type slokkesystem og slokkemiddel til hvert tilfelle, basert på brannbelastning, type lokale og aktivitetene som utføres i lokalene.

Dersom lokalenes bruksformål endres, vil vi endre slokkesystemet i henhold til gjeldende forskrifter.

Brannslokkingssystemer vi tilbyr:

  • Sprinkleranlegg
  • Vanntåkeanlegg
  • Gassbaserte brannslokkingssystemer
  • Skumbaserte brannslokkingssystemer
  • Slokking av kjøkkenbrann
  • Brannslokking

Regelmessig vedlikehold sikrer funksjonalitet

Passende og regelmessig vedlikehold sikrer at brannslokkingssystemene i bygg eller anlegg fungerer som de skal. Vi reparerer feil og utfører årlig og annet planlagt vedlikehold. Vi inspiserer og tester systemer hver måned hvis det er nødvendig.

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss