Datasenterkjøling

Den elektriske strømmen som brukes i datasentre genererer mye varme. Dette kan forårsake avbrudd av tjenester hvis kjølingen er utilstrekkelig. Et effektivt kjølesystem demper energiforbruket i datasenteret og hindrer at en overdreven varmebelastning fører til avbrudd som omsider vil føre til ekstra forsinkelser for brukerne av tjenestene. Vi tilbyr allsidige tjenester for kjøling av datasentre, serverrom og IT-sentre.

Vi tilbyr kjøletjenester for hele livssyklusen til datasenteret

  • Planleggings- og eksperttjenester
  • Merkeuavhengig systemleveranse
  • Service og vedlikehold, ekstern overvåkning

Alle løsninger innen kjøling av datasentre
Takket være vår sterke tekniske ekspertise, kan vi tilby alle løsninger innen kjøling av datasentre. Vi er ikke avhengig av en bestemt leverandør, men kan hjelpe kundene våre å velge systemene som best oppfyller deres spesielle behov, uavhengig av merkevare.

Etter leveransen, tar vi hånd om vedlikeholdet av datasenterkjølingen slik at innstillingene alltid er optimale og energiforbruket minimaliseres. Tekniske systemer i datasenteret kan kobles til Caverions 24/7 eksterne overvåkingssystem. Dette sikrer at alt fungerer som det skal. Fra kontrollrommet overvåker vi ytelsen til systemene i sanntid og gjennomfører korrigerende tiltak dersom det er nødvendig.

Reduser spillvarme og reduser strømregningen

En del av datasenterets totale energiforbruk kommer fra kjøling. Når det gjelder datasentre ligger det største energisparepotensialet i kjøling. Et riktig kjølesystem kan opprettholde en optimal temperatur for datasenteret, uten å kjøle det ned for mye.

Moderne utstyrsrom kjøles hovedsakelig med vannkjølte kabler eller ved å utnytte de såkalte varme/kalde gangene mellom radene av serverracker. Fri kjøling, der kjølig uteluft utnyttes i kjøleenhetene, er en egnet og økologisk løsning for datasentre. Kjøling genererer spillvarme som kan brukes til å varme andre rom i bygget eller anlegget. Denne kjølemetoden er utmerket i det norske klimaet der kald luft praktisk talt er gratis.

Et datasenter kan også avkjøles ved hjelp av fjernkjøling, hvis det er tilgjengelig på området. Avkjølt vann fra et produksjonsanlegg leveres til sluttbrukere via et nettverk av rør. Fjernkjøling gjenbruker energi fra spillvarmen som genereres ved hjelp av kjøleprosessen, og leveres til steder som krever oppvarming.

Alle tekniske systemer fra én enkelt partner

Vår kompetanse er ikke begrenset til kjølesystemer, men tjenestene våre omfatter alle tekniske systemer til datasentre. I tillegg til kjøling, omfatter tilbudet vårt HVAC, elektrifisering og automasjonsløsninger. Våre kunder kan være sikre på at kjøleløsningen er en integrert del av en fungerende helhet.

Caverion er den største leverandøren av tekniske løsninger i Norge, med et servicenettverk som dekker hele landet. Takket være våre omfattende ressurser, kan vi også håndtere stramme tidsfrister. Våre fagkyndige ansatte sikrer at tjenestene våre alltid er av den høyeste kvalitet.

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss