Prosjektgjennomføring

Installasjoner og tekniske totalløsninger i bygninger blir stadig mer komplekse og avanserte. I dag utgjør de en betydelig andel av investeringskostnadene for et bygg eller industrianlegg.

Godt implementerte systemer, tekniske design og prosjektgjennomføringer har stor påvirkning på eiendommens totale livssykluskostnaderverdibevaring og miljøpåvirkning.

Vår kompetanse og ekspertise innenfor alle relevante tekniske fagområder gir prosjekter med balanserte risikoer og lønnsomme resultater.

Caverions Prosjektgjennomføringstjenester er basert på følgende:

  • ledende prosjektmetodikk
  • synkroniserte prosesser
  • tverrfaglig teknisk kompetanse
  • stabile resultater av høy kvalitet

Med regelmessige opplæring av våre medarbeidere garanterer vi:

  • den nødvendige kvaliteten på anlegget
  • at alt regelverk overholdes
  • at alle sikkerhetsprosedyrer følges

I Prosjektgjennomføringstjenesten inkluderes installering av utstyr innenfor én eller flere tekniske fagområder, i henhold til den avtalte designrammen.

Tekniske installasjoner

I kombinasjon med vårt tjenesteområde Prosjektledelse gir vi deg alt på ett sted. Dermed er vi i stand til å levere og installere alle relevante flerfaglige løsninger.

For å sikre en effektiv levering, kan vi også tilby Rådgivning, samt tjenesten Design & Engineering i tidlig fase.

De ni tekniske fagområdene omfatter følgende:

Fagområdene dekker hele livssyklusen til bygg og industri, både innen prosjekt og service. Fagområdene kan kombineres, eller leveres hver for seg 

Prosjekteffektivitet for hele livssyklusen

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss