Energikartlegging

Finn ut om du bruker for mye strømVåre energiingeniører gjør befaring, finner sparepotensial, kalkulerer investeringer og beregner besparelser, inntjeningstid, nåverdi og Enova støtte.

Prosjekter med samlet areal over 15 000 m2 kan få støtte fra Enova til kartlegging. Krav for å få støtte er hhv energiledelse (gir 2 kr/m2) eller EPC (gir 4 kr/m2).

Teknisk gjennomgang som resulterer i en utfyllende rapport med dagens tilstand og tiltaksliste:

  • Analysere forbruksverdier for tekniske anlegg
  • Vurdering tilstand på store energiforbrukere
  • Kartlegge bruk av bygget med driftstider
  • Kartlegge bygningsmessige uregelmessigheter
  • Effektpådrag, temperaturer, driftstider, timeverdier
  • Kontroll av tekniske anlegg, evnt med målinger ved behov
  • Vurdere oppvarming

Rapporten med tilhørende tiltaksliste er nødvendig som beslutningsgrunnlag for gjennomføring av energisparetiltakene

energivurdering-tekniske-anlegg-599-480

Spar penger, energi og miljøet - La oss ta en prat

Våre energirådgivere hjelper deg med energieffektivisering, energimerking, energivurdering, med mer. Sammen kutter vi energiforbruket, og reduserer kostnader.

kontat-meg-energi-450