Konseptdesign

Konseptdesign er den første fasen av våre Design & Engineering-tjenester, som inkluderer følgende:

  • analyse for å identifisere dine behov
  • definisjon av krav til potensielle løsninger
  • evaluering av alternative løsninger
  • utvikling av systemspesifikasjon (f.eks. tekniske krav og miljøkrav)
  • beregning av investeringskostnader

Denne prosessen resulterer i et dokument som styrer all fremtidig utvikling i prosjektet.

Fordeler ved konseptdesign inkluderer:

  • lavere livsykluskostnader
  • lavere totale eierkostnader
  • muligheter for å endre retning (om nødvendig), uten at dette går ut over tidsplanen til prosjektet

Målet er å skape best mulig funksjonalitet, for lavest mulig pris.


Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss