Detaljdesign

I denne fasen utvikles det et detaljert design som danner grunnlag for den valgte leveransen.

Detaljdesignet er basert på følgende:

  • kravene og systemspesifikasjonene
  • informasjon og kunnskap fra tidligere faser

Dette gir en detaljert spesifikasjon for hvert system, som i detalj beskriver deres respektive grensesnitt og funksjoner.  


Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss