Design & Engineering

Uansett om det er snakk om offentlig sektorindustrieiendomsinvestorer og utviklere, leietagere, eller entreprenører, er alle ute etter samme resultat: smarte bygg- og industriløsninger som er designet for fremtiden.

Designfasen er helt nødvendig for suksessen til de andre fasene i et prosjekt, inkludert: prosjektgjennomføring, prosjektledelse, samt service, vedlikehold, og drift.

Våre Design & Engineering-tjenester er delt i tre hovedområder:

Designløsningene må ta hensyn til behovene knyttet til følgende:

 • økende digitalisering
 • smart energistyring
 • effektivisering av arbeidsflyt
 • kontinuerlig kostnads- og kvalitetskontroll
 • et trygt og sunt innemiljø for alle brukere

I våre Design & Engineering-tjenester legger vi vekt på bærekraftige og energieffektive løsninger som både gir energibesparelser og et behagelig arbeids- og bomiljø.

Designstyring utføres gjennom hele designprosessen, og omfatter koordinering, analyse og testing av designet, inkludert koordinering av alle involverte parter og interessenter.

Dette er noen av fordelene vår designstyring gir kundene:

 • optimalt design
 • valuta for pengene
 • sikker gjennomføring

Dermed reduserer vi risikoen for kundene ved å:

 • sikre at lover, regler og forsikret overholdelses
 • støtte prosjektgjennomføringen på en helhetlig og konsekvent måte

Vi støtter deg fra konseptplanlegging til gjennomføring 

Våre eksperter på prosjektutvikling har kompetanse innenfor alle tekniske fag. De er tilgjengelige for deg i alle steg av prosessen, fra konseptplanlegging til utførelse. Dermed reduserer vi prosjektrelaterte risikoer. 

Færre grensesnitt gir en rekke fordeler:

 • høyere kvalitet
 • økt effektivitet i prosjektleveransen
 • effektiv kommunikasjon gjennom hele prosjektet
 • minimalt behov for endringer i senere prosjektfaser

Caverion kan gjennomføre designplanleggingen og hele installasjonsprosessen effektiv ved hjelp av bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

I tillegg er vi i stand til å tilby skreddersydde konsepter basert på dine behov. Vi kan også ta rollen som systemintegrator for store eller avanserte prosjekter.


Problemfri og effektiv design for hele livssyklusen

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss