Tjenesteområder

Caverion designer, installerer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg og infrastruktur. 

Våre tjenester dekker hele livssyklusen til bygg og anlegg, fra planlegging til renovering.

Vi tilbyr følgende tjenester:

I alle disse tjenestene støtter vi formålet til kundene våre om å ha sertifikater og godkjenninger for bygg- og industriprosesser. Vi har ekspertisen og prosjekteringskompetansen til å sikre at planlegging og valgte løsninger og systemer støtter kundens mål om å ha et sertifikat som f.eks.: LEED, BREEAM, DGNB. Vi vil være ansvarlig for vedlikeholdsutviklingen i tråd med de mål som er definert sammen med kunden, og vi vil være bindeleddet mellom leverandører og underleverandører i alle disse tjenestene.

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss