Kvalitet

Kvalitet for oss i Caverion er "Å holde hva vi lover". Dette gjelder både kunder, ansatte og eiere.

For å kunne leve opp til en slik kvalitetskultur brukes det betydelige ressurser på å forbedre systemer, verktøy, kompetanse og holdninger.

Videreutvikling av våre arbeidsprosesser ved hjelp av Lean teknikker og moderne e-verktøy står sentralt.

Vårt forbedringsarbeid har også gjennom en årrekke vært stimulert av sertifisering etter internasjonale drifts- og miljøstandarder, samt forpliktelser gjennom aktuelle prekvalifiseringsordninger.