HMS

Vi har et slagord som sier at

”I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke”


Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå arbeidsulykker.

Vi vil fortsette vårt arbeid for å hindre at ulykker skjer, og jobbe kontinuerlig med å øke bevisstheten blant våre ledere og medarbeidere på hvordan ulykker kan unngås.

Vi vil redusere sykefraværet gjennom tett oppfølging, trivsel, og økt fokus på forbyggende aktiviteter.

Gjennom vårt klimaregnskap vil vi synliggjøre vårt arbeid med å redusere utslipp og ivareta ytre miljø. Vi skal sette tydelige mål for kontinuerlig forbedring innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet.