Vår historie starter i 1873 på Frognerkilens Fabrik på Skøyen i Oslo:

GasCom-logo2019 - GASCOM

1. mars kjøper Caverion firmaet Gascom på Strømmen, med tilbakevirkende kraft til 01.01.2019. Firmaet ble etablert i 2007 og har 5 serviceingeniører med spisskompetanse på prosjektering, montasje og service av gassanlegg.


ENEAS-Esco-20152015 - ESCO NORWAY AS

Oppkjøp av energirådgivningsselskapet, ENEA's datterselskap, i Drammen. Heretter kjent som Caverion Esco.2013 - CAVERION NORGE AS

Caverion ble etablert gjennom en fisjon av YIT konsernets segmenter Building Services og Industrial Services 1. juli.YIT-120x1202003 - YIT NORGE AS

Det finske konsernet YIT kjøpte opp ABB Building Systems i Norden 1. september.
ABB-Caverion-Bryn2001 - ABB Building Systems

Avdelingene ABB Eiendomsdrift, ABB Miljø og ABB Installasjon slås sammen.
ABBlogo_120x1201995 - ABB Miljø

Navneendring av ABB Miljø Norsk Viftefabrikk AS.
NorskViftefabrikk-AtelierRude-OsloMuseum1992 - ABB Miljø Norsk Viftefabrikk AS og ABB Installasjon

ABB Miljø Norsk Viftefabrikk AS
ABB omstrukturerer til egen Miljø-avdeling og kjøper opp Norsk Viftefabrikk AS.
ABB Installasjon
Byggtekniske installasjoner blir til egen avdeling.

Elektrisk_Bureau_Billingstad-OsloMuseum1991 - ABB

EB AS kjøpes opp av ABB.
ElektriskBureau-Billingstad1978-Atelier-Rude-OsloMuseum1988 - EB Installasjon AS og Asea Brown Boveri (ABB)


EB Installasjon AS
Elektrisk Bureau AS omstrukturerer til egen avdeling for installasjon.
Asea Brown Boveri (ABB)
A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri (NEBB) og svenskeide Asea Per Kure AS slår seg sammen den 5. januar til ABB.

EB-fabrikk-malt-av-Jens-Wand-til-Jubileumsutstillingen-på-Frogner-i-19141987 - ELEKTRISK BUREAU (EB) AS

Elektro Union og National fusjonerer med Elektrisk Bureau AS
National---Kjøleskapsproduksjon-i-Drammen-på-1950-tallet---Made-in-Drammen1973 - ELEKTRO UNION

Søsterselskapet til National Industri, Elektro Union, omgjøres av Bergen Industri Investering (BII) til konsern og morselskap for National Industri, AEG og NERA.NorskViftefabrikkServicebil-AtelierRude-OsloMuseum1932 - NORSK VIFTEFABRIKK AS

Svenskeide AB Svenska Fläktfabriken kjøper opp NV og gjør den til datterselskap, herunder ASEA.National-Industri---Brakerøya---Drammen-Tidene1917 - NATIONAL INDUSTRI

A/S Elektrisk Industri i Drammen, Holm-Hansen Elektrik i Sandefjord og A/S Fridthjov Andersens Telepointage i Kristiania slås sammen.NorskViftefabrikk_Widerøe-Tveit-Hansen_OsloByarkiv1912 - A/S NORSK VIFTEFABRIKK

Etableres i Oslo først ved Bentzebru på Sagene, før det flyttes til Bryn. På folkemunne kalt "Vifta".
Caverion sitt hovedkontor bruker per i dag, år 2020, fortsatt eksisterende lokaler av fabrikken på Bryn,som produserte vifter og lufttekniske anlegg, til varemottak og lager.

Teatermale-Jens-Wangs-bilde-av-NEBB,-malt-for-jubileumsutstillingen-i-1914-Norsk-teknisk-museum1908 - A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri (NEBB)

Norsk Elektrisk Aktiebolag (NEA) og Brown Boveri dannet felles aksjeselskap etter godt samarbeid siden 1905 - kjent som en av landets ledende produsenter av elektrisk utstyr for vannkraftanlegg, kraftoverførings-utstyr, elektrisk utstyr og maskineri for NSB og sporveiene, samt elektrisk utstyr til industrien.

PerKure-Fabrikken-i-1952---Oslo-Byarkiv1897 - PER KURE A/S

Elektrotekniker Per Kure etablerer bedrift for installasjon. Selskapet fusjonerte i 1916 med svenske ASEAs norske datterselskap Norske Motor- og Dynamofabrikk, og ble fra da av et betydelig industriselskap med forbindelser til et av de største svenske industriselskapene.


1895 - Norsk Elektrisk Aktiebolag (NEA)

Frognerkilens Fabrik og ingeniør Hagbart Falsen med en egen elektrisk forretning inngår i Solberg-brødrene sitt opprettede aksjeselskap.

ElektriskBureau-Majorstuen-ukjent-Telemuseum1892 - ELEKTRISK BUREAU AS

Grunnlagt, og ble aksjeselskap i 1895. Startet opp med telefoni, og bygde telefon- og dynamofabrikk på Majorstuen, Middelthunsgate 17, i 1890-årene.NorskElektriskAktiebolag---isolasjonsmåler-Teknisk-Museum1883 - Frognerkilen Fabrik starter med elektro

Frognerkilens Fabrik kaster seg på elektrifiseringsbølgen, og blir historisk sett på som et kraftsentrum i den industrien som skulle forsyne Norge med kraftproduksjonsanlegg, overføringsutstyr og apparater i industri, offentlige bygg -transport, forretninger og kontorer, hus og hjem. Med enerett på svenske Jonas Wenströms patent på likestrømsdynamo i Norge. ASEA ble samtidig stiftet i Sverige basert på Wenström-patentet.

Frognerkilens-Fabrik-Anders-Beer-Wilse-OsloMuseum1873 - Frognerkilens Fabrikk

Etableres rett øst for Skabo på Tyskestranden mellom jernbanelinjen og Frognerkilen på Skøyen i Oslo, for produksjon av landbruksredskaper av jern, året etter at Drammensbanen åpnet.
En av bygningene står fortsatt i dag og brukes som kontorlokale.