Transport

Vi har lang erfaring med bygningssystemer og teknisk vedlikehold som sikrer en pålitelig og sikker strøm av passasjerer og logistikk innenfor transportbygg og infrastruktur.  Vi vet hvor viktig det er å kunne gripe inn raskt i tilfelle det skulle oppstå akutte systemfeil og driftsforstyrrelser. Vi tilbyr en løsning for transportsektoren som er økonomisk, teknologisk og driftsmessig optimal

I praksis kan vår ekspertise på komplekse og store byggeplasser og infrastruktur omsettes til reduserte transporttider og økt sikkerhet i et stadig mer urbanisert samfunn. Vi sikrer at flyplasser, terminaler og stasjoner har de nødvendige klima- og ventilasjonsforhold, trafikkovervåkingssystemer og administrative muligheter til å forhindre uventede situasjoner på veier og i tunneler, og at sikkerhetssystemer og -utstyr alltid er profesjonelt vedlikeholdt. 

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper kundene våre innen transport med å oppnå følgende:

  • Komfort og sikkerhet for passasjerer og medarbeidere
  • Energieffektivitet og funksjonalitet i transportfasiliteter    
  • Økt sikkerhet for trafikanter
  • Fullt integrert prosjektimplementering med forutsigbar kvalitet 
  • HelpDesk-tjenester og døgnåpen fjernovervåking via driftssentre  

Bredt tjenesteutvalg for transportsektoren

Vi i Caverion kan påta oss hele ansvaret for planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av alle bygningssystemer og -løsninger i transportbygg og infrastruktur.

Vi tilbyr en oversiktelig tjeneste fra én leverandør med ett kontaktpunkt for alle kundens behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige partner med bred ekspertise, som gjennom langvarig engasjement sikrer at du får avkastning på investert kapital.

Referanser

«Caverion har gjennom flere år bevist at de har høy kompetanse på teknisk service og vedlikehold, og er en viktig brikke i å sikre driftsstabilitet av Bybanen i Bergen.» - Knut Serigstad, Driftssjef, Bybanen AS

"Hvert år er mer enn 19 millioner passasjerer innom Finavias flyplasser. Vår viktigste oppgave er å sikre at kundene kan glede seg over å reise i et sikkert miljø. Eiendommen er i kontinuerlig utvikling, og det gjennomføres jevnlig raske endringsprosjekter. Derfor er demontering og nybygging en del av det daglige arbeidet på flyplassen. Plutselige funksjonsfeil i utstyret krever rask respons. Caverion har taklet alle disse utfordringene profesjonelt. De har i mange år levert sikkerhetsutstyr til oss og utført vedlikeholdelsesarbeid på våre brannslukningssystemer. Caverions medarbeidere vet hvordan vi arbeider, og det er de samme personene som har utført service på flyplassen i lang tid nå." – Esko Ruotsalainen, Airport Rescue fasilities Engineer i Finavia.

"Dette er et svært viktig prosjekt som gir gode kvaliteter i et stadig mer urbanisert samfunn, bl.a. i form av reduserte transporttider og økt sikkerhet – både for passasjerene og de personene som bor tett på jernbanen. Vi er i ferd med å fjerne jernbaneoverganger, foreldede tunneler og rasområder. Men det er også andre fordeler for passasjerene, blant annet økt kapasitet, komfort og punktlighet." – Stine Ilebrekke Undrum, prosjektleder i Jernbaneverket.

 
Transport-offentlig-sektor

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

  • Optimal funksjonalitet for passasjerer og medarbeidere
  • Profesjonelt teknisk vedlikehold som bevarer verdien av offentlige eiendommer
  • Løsninger som sikrer uforstyrret drift i et stadig mer digitalisert samfunn
  • Fokus på livssyklusløsninger: Reduserte kostnader, energiforbruk og risikoer   
  • Bærekraft