Offentlige helsetjenester

Vi kjenner og forstår de konkrete utfordringene og spesielle kravene knyttet til eiendommer i den offentlige helsesektoren. Vi har lang erfaring og kan vise til gode resultater av kundesamarbeid i denne sektoren, som omfatter blant annet sykehus, helsesentre og laboratorier samt andre leverandører av offentlige sosiale og helserelaterte tjenester. Vi administrerer eiendommens livssyklus og tilstand gjennom hele levetiden. 

Vårt brede tjenestetilbud hjelper deg å oppnå:

 • Optimale forhold for vanskelige medisinske prosedyrer, forskning og utvikling samt effektiv pleie og rehabilitering
 • Fleksibel innredning som kan tilpasses forskjellige formål
 • Et godt inneklima
 • Avanserte og garanterte sikkerhetsløsninger på stedet
 • Integrerte tekniske løsninger som er basert på digitalisering og automatisering
 • Avanserte renromsfasiliteter

Våre livssyklusmodeller hjelper helseorganisasjoner med å optimalisere bruken av bygningene på lang sikt. En investering i energibesparelser kan gi store besparelser gjennom en bygnings livssyklus. Les mer om vår Energy Performance Contracting og Operational Performance Contracting

Blant våre nåværende kunder finnes bl.a. mindre behandlingsavdelinger og større sykehus, f.eks. Det Karolinska Universitetssykehuset i Solna Sverige, som er et av Nord-Europas største. Der samarbeider vi med en kunde om å utvikle fremtidens sykehus. 

I tillegg har vi dokumentert erfaring med å levere utstyr til fasiliteter med høyt sikkerhetsnivå, som laboratoriene på universitetet i Marburg, Bernhard Nocht-instituttet i Hamburg, Robert Koch-instituttet i Berlin og Berlin-Brandenburgs statslaboratorium (LLBB) i Berlin.

Vi påtar oss hele ansvaret for eiendommer i den offentlige helsesektoren

Vi i Caverion kan påta oss hele ansvaret for planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger i offentlige helsebygg.

Vi tilbyr en oversiktlig tjeneste fra én leverandør med ett kontaktpunkt for alle kundens behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige partner med bred ekspertise, som gjennom langvarig engasjement sikrer at du får avkastning på investert kapital.

Referanser

"Locum er fornøyd med å ha inngått en avtale som gir en høy servicetilgjengelighet til en konkurransedyktig pris." – Magnus Colling, innkjøpssjef i Locum.

"Kunnskapssenteret var et komplisert prosjekt med høye krav til energieffektiviteten. Caverion leverte samtlige tekniske løsninger, og gjennom et godt samarbeid ble prosjektet en suksess. Caverions brukervennlige og energieffektive løsninger sikrer en problemfri drift gjennom hele bygningens livssyklus."  – Lars Abrahamsen, utviklingsleder i Helsebygg Midt-Norge Kundefordeler

Offentlige-helsetjenester

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Et godt inneklima og optimale forhold for både medarbeidere og kunder
 • Langsiktig planlegging, driftssikkerhet, forebyggende vedlikehold og moderniseringer uten driftsforstyrrelser.
 • Fokus på livssyklusløsninger: reduserte kostnader, energiforbruk og risikoer   
 • Lokal og fleksibel service 
 • HelpDesk-tjenester og døgnåpen fjernovervåking via driftssentre  
 • Bærekraft gjennom moderne og miljøvennlige løsninger