Offentlige eiendommer

Vi har bred erfaring med bygninger som krever høy servicetilgjengelighet til en konkurransedyktig pris. Vi tilbyr eiendomsløsninger som holder kostnadene og eiendomsverdien på det prosjekterte nivået, forlenger eiendommens levetid og øker anvendeligheten. Våre innsikt i prosjekter og investeringer i offentlig sektor sikrer løsninger som er optimale, både økonomisk, teknologisk og driftsmessig. I uavhengig operatør kan vi tilby markedets mest effektive totalløsninger.

Våre omfattende tjenestetilbud hjelper eiere av offentlige eiendommer med å oppnå følgende:

 • Funksjonelle, fleksible og sikre bygninger 
 • Et godt inneklima: Høy brukertilfredshet og økt produktivitet
 • Høy energieffektivitet for eiendommen samt kostnadsbesparelser 
 • Totalløsninger innenfor vedlikeholdsadministrasjon 
 • Fullt integrert prosjektimplementering med forutsigbar kvalitet og pålitelige kostnadsestimater     
 • HelpDesk-tjenester og døgnåpen fjernovervåking via driftssentre 
 • Energivurderinger og myndighetspålagte inspeksjoner 

Fokus på livssyklusløsninger

Våre tjenester dekker hele eiendommens eller infrastrukturens levetid. Når vi hos Caverion sier at vi påtar oss hele ansvaret for tekniske løsninger, mener vi nøyaktig budsjettering og forutsigbare langsiktige kostnader. Managed Life Cycle er et konsept der Caverion påtar seg hele ansvaret for planleggingen, konstruksjonen og vedlikeholdet av kundens eiendom.

Vi i Caverion kan påta oss hele ansvaret for planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger på vegne av offentlige eiendomsselskaper.

Vi tilbyr en oversiktlig tjeneste fra en leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige partner med bred ekspertise, som gjennom langvarig engasjement sikrer at du får avkastning på investert kapital.

Vi benytter oss av bygningsautomatisering til å administrere og justere forholdene i bygningene. Eiendommen kan kobles til en ekstern overvåkings- og administrasjonstjeneste for å sikre ønskede driftsforhold og et optimalt energiforbruk. 

Om nødvendig kan vi planlegge og implementere de påkrevde endringer, slik at eiendommen er klargjort til sertifisering, for eksempel LEED-sertifisering. 

Referanser

"Hoas' boligstrategi er basert på en leierorientert tilgang og bokomfort. Eiendomsvedlikehold og forholdene i bygningene har betydelig innvirkning på bokomforten. Caverion har vedlikeholdt bygningene våre i lang tid, og vi ønsket å fornye serviceavtalen vår med den, siden den tydelig er i tråd med målene våre." – Kim Lindholm, eiendomsforvalter i Hoas.

"Dette prosjekt er nødvendig for å holde kostnadene våre på et bærekraftig nivå. Uten det ville energi- og vedlikeholdskostnadene våre ha steget betydelig i løpet av de neste årene." – Gunilla Svensson, eiendomsforvalter i Kalmar kommune.

«EPC er en selvfinansierende måte å redusere energiforbruket, og samtidig oppgradere gamle bygg til moderne standard. Om 7-8 år vil kommunen ha 6 millioner ekstra hvert år som vi kan bruke til gode formål.» - Hans-Petter Heimholt, Prosjektleder, Skien Kommune.

 
Offentlige-eiendommer

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Optimal funksjonalitet for eiendommer i offentlige sektor
 • Profesjonelt teknisk vedlikehold som bevarer verdien av offentlige eiendommer
 • Løsninger som sikrer uforstyrret drift i et stadig mer digitalisert samfunn
 • Fokus på livssyklusløsninger: reduserte kostnader, energiforbruk og risikoer   
 • Bærekraft gjennom moderne og miljøvennlige løsninger