Infrastruktur

Vi har lang og bred erfaring med infrastrukturprosjekter som krever høy funksjonalitet, risikostyring og kostnadseffektivitet. Våre eksperter forstår at moderne vekstsentre stiller nye krav til tjenester i den nettverksbaserte infrastrukturen. Vi tilbyr pålitelige, sikre og bærekraftige løsninger som skaper behagelige og miljøvennlige bymiljøer for innbyggerne

En lang rekke infrastrukturløsninger

Vår erfaring med infrastrukturrelaterte bygningssystemer og -automatisering omfatter blant annet veitunneler og andre informasjonsteknologiske trafikkprosjekter, trafikkovervåkingssystemer, kontrollsystemer for veibelysning og kameraovervåking, inkludert veikameraer for veirovervåking og tilhørende utstyr. I tillegg har vi høy kompetanse på tekniske installasjoner for jernbaneinfrastruktur. Caverion har dessuten en effektiv løsning for avfallshåndtering

Vi har eksperter innenfor planlegging og installasjon av energieffektive tekniske systemer i datasentre, noe som sikrer maksimal oppetid for systemer med viktige opplysninger. 

Vårt omfattende tjenestetilbud bidrar til infrastrukturprosjekter slik at de oppnår:

  • En funksjonell og sikker infrastruktur    
  • Pålitelige reserveløsningssystemer i tilfelle systemfeil
  • Høy kvalitet og pålitelighet i alle tekniske bygningssystemer og -installasjoner
  • HelpDesk-tjenester og døgnåpen fjernovervåking via driftssentre  
  • Effektive prosjektleveranser

Vi påtar oss hele ansvaret for alle tekniske systemer og løsninger

Vi i Caverion kan påta oss hele ansvaret for planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger i infrastrukturen. 

Vi tilbyr en oversiktlig tjeneste fra én leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige partner med bred ekspertise, som gjennom langvarig engasjement sikrer at du får avkastning på investert kapital.

Referanser

"Ved å skifte ut branndetektorene reduserte vi kostnadene og forbedret brukeropplevelsen på en skole og et pleiehjem med hensyn til falske alarmer. Caverion gir oss alltid beskjed i god tid om mulig ekstraarbeid, og i tilbudet tar de høyde for alle de nødvendige faktorene, også hele bygningssystemets livssyklus på langt sikt." – Jarkko Leinonen, eiendomsforvalter i Lempäälä kommunes tekniske avdeling.

"Takket være samarbeidet med Caverion har vi nå et toppmoderne datasenter som sikrer trivselen i Tønder kommune. Vi har fått veldig gode råd gjennom hele prosjektet, og vi er svært fornøyd med Caverions arbeid, som har ført til at to eldre serverrom ble nedlagt til fordel for et nytt og moderne datasenter." – Lars Møldrup, Tønder kommune.

Infrastruktur-offentlig-sektor

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

  • Optimal funksjonalitet for offentlig infrastruktur 
  • Profesjonelt teknisk vedlikehold som bevarer verdien av offentlige eiendommer
  • Løsninger som sikrer uforstyrret drift i et stadig mer digitalisert samfunn
  • Fokus på livssyklusløsninger: reduserte kostnader, energiforbruk og risikoer   
  • Bærekraft gjennom moderne og miljøvennlige løsninger