Energi 

Vi har omfattende erfaring innenfor energiproduksjon og -distribusjon og kan hjelpe kundene våre med å oppnå drifts- og vedlikeholdsmål samt sikre den fremtidige kapasitet til kraftverkene. Våre retningslinjer for atferd sikrer et høyt nivå på virksomhetsansvar, som er en viktig del av driften når det f.eks. implementeres en ny driftsmodell. Vi tilbyr et profesjonelt, lokalt team som står for installasjoner, kontroller, drift, overvåking og vedlikehold. Alle vår handlinger bygger på en høy standard innenfor arbeids- og prosessikkerhet samt strenge miljøkrav

Tidlig samarbeid lønner seg i kraftverksprosjekter

Det er viktig å starte samarbeidet tidlig i utformings- og konstruksjonsfasen, slik at vi kan tilby en løsning som både er økonomisk, teknisk og driftsmessig optimal. Vi bruker prefabrikerte produkter, f.eks. rørkanaler for tilluftsmaskiner og avtrekksvifter, for å sikre korte ledetider og mindre manuelt arbeid på stedet

Vi har erfaring innenfor utformings-, idriftsettings- og installasjonsprosjekter som øker funksjonaliteten og kostnadseffektiviteten i alle typer kraftverk, blant annet:

 • Kjelhus
 • Reservekraftverk
 • Vannkraftverk
 • Forbrenningsanlegg (avfall til energi-anlegg)
 • Sirkulerende fluidisert brennstoff-anlegg (CFB)
 • Kjernekraftverk 
 • Spillvarmekraftverk
 • Biomasseanlegg
 • Kraftstasjoner for fornybar energi 
 • Termiske kraftstasjoner 

I tillegg har vi betydelig kompetanse på nedstenging av atomkraftverk. 

Vi kan utvikle og installere sikkerhetssystemer som adgangskontroll, sentraliserte alarmstasjoner, tyverialarmer, videoovervåking og sikkerhetssystemer på avanserte plattformer.  

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper energisektoren med å oppnå følgende:

 • Pålitelig, vedvarende drift av kjernekraftverk
 • Kostnadseffektivt profesjonelt vedlikehold og lokalt utplassert personell
 • Effektive installasjonsprosjekter med prefabrikerte komponenter og minimal nedetid
 • Ekspertise innenfor teknisk sikkerhet på kraftverk 
 • HelpDesk-tjenester og døgnåpen fjernovervåking via driftssentre  

Totalløsninger og tjenester for fasiliteter i energisektoren 

Vi i Caverion kan påta oss hele ansvaret for planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger i kraftverk. 

Vi tilbyr en oversiktlig tjeneste fra én leverandør med ett kontaktpunkt for alle kundens behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige partner med bred ekspertise, som gjennom langvarig engasjement sikrer at du får avkastning på investert kapital.

Referanser

"Den nye driftsmodellen hjelper oss med å fornye driften og tilpasse oss endrede behov. Selskapets fremtidige investeringer vil fokusere på å utvikle det eksisterende produksjonssystemet på en bærekraftig måte.  Vi har sammen med Caverion utviklet en felles forståelse for omfanget av og kvaliteten på tjenestene våre. I beslutningsprosessen la vi spesielt vekt på erfaring og ressurser, tjenestegjennomføring og bærekraftig tilnærming". – Tuomas Timonen, CEO, Kemijoki Oy.
Energi-offentlig-sektor

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Optimal funksjonalitet 
 • Profesjonelt teknisk vedlikehold som bevarer verdien av offentlige eiendommer
 • Løsninger som sikrer uforstyrret drift i et stadig mer digitalisert samfunn
 • Fokus på livssyklusløsninger: reduserte kostnader, energiforbruk og risikoer   
 • Bærekraft gjennom moderne og miljøvennlige løsninger