Administrasjon

Vi har omfattende erfaring med administrative bygninger og brukernes behov i offentlig sektor. Våre erfaring med administrative bygninger omfatter bl.a. kontorer, biblioteker, rettsbygninger, brannstasjoner og politistasjoner. Vi administrerer eiendommens livssyklus og tilstand gjennom hele levetiden. 

Våre eksperter sørger for at administrasjonsfasiliteter og tilhørende infrastruktur er funksjonelle og trygge. Vi utvikler og vedlikeholder bygningssystemer som er økonomisk, teknologisk og driftsmessig optimale, og som er skreddersydd etter de aktuelle formålene og kan tilpasses fremtidige krav. 

Vi benytter fjernovervåkings- og fjernstyringssystemer til å justere bygningsforholdene til et behagelig nivå uavhengig av antall brukere i bygningen. Samtidig optimaliserer vi energiforbruket etter forholdene. 

Våre omfattende tjenestetilbud innenfor bygningsadministrasjon hjelper deg med å oppnå

 • Et godt inneklima: Bedre produktivitet og komfort for brukerne
 • Funksjonelle og fleksible administrative bygninger   
 • Økt energieffektivitet som gir reduserte kostnader 
 • Totalløsninger med proaktivt og korrigerende vedlikehold 
 • Avanserte og garanterte sikkerhetsløsninger på stedet
 • Integrerte tekniske løsninger som er basert på digitalisering og automatisering
 • HelpDesk-tjenester og døgnåpen fjernovervåking via driftssentre  

Vi påtar oss hele ansvaret for alle administrasjonsbygninger

Vi i Caverion kan påta oss hele ansvaret for planlegging, utvikling, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger i administrasjonsbygninger. Sammen med vårt godkjente nettverk av samarbeidspartnere påtar vi oss også hele ansvaret for tjenestetilbud som administrasjon og vedlikehold av kantine, rengjøring og utendørsområder om vinteren

Vi tilbyr en oversiktlig tjeneste fra én leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige partner med bred ekspertise, som gjennom langvarig engasjement sikrer at du får avkastning på investert kapital.

Blant våre nåværende kunder finnes både mindre enheter og store prosjekter, som OPS-prosjektet om en ny offentlig kontorbygning på Kalvebod Brygge i København. Les mer om vårt Managed Life Cycle-konsept. 

Referanser

"Vi valgte Caverion til å levere de tekniske fagene til Bergelandsgården på grunn av Caverions KlimaTak. Dette er et rehabiliteringsprosjekt og bygget har lav etasjehøyde som vil gjøre det vanskelig å benytte andre tekniske løsninge." – Torstein Gjesteland, utvikler i Bergeland Eiendom AS.

"Dette prosjekt er nødvendig for å holde kostnadene våre på et bærekraftig nivå. Uten det ville energi- og vedlikeholdskostnadene våre ha steget betydelig i løpet av de neste årene." – Gunilla Svensson, eiendomsforvalter i Kalmar kommune.

 
Administrasjon

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Optimal funksjonalitet til bygninger og infrastruktur i offentlig sektor
 • Profesjonelt teknisk vedlikehold som bevarer verdien av offentlige eiendommer
 • Løsninger som sikrer uforstyrret drift i et stadig mer digitalisert samfunn
 • Fokus på livssyklusløsninger: reduserte kostnader, energiforbruk og risikoer   
 • Bærekraft gjennom moderne og miljøvennlige løsninger