Offentlig-sektor

Offentlig sektor

Offentlige sektor er blant våre viktigste kundegrupper. Vi kjenner og forstår de konkrete utfordringene og spesielle kravene innenfor offentlig investering, eiendommer og infrastruktur. Vi tilbyr løsninger som er både økonomisk, teknologisk og driftsmessig optimale for offentlige bygninger og infrastruktur.

Kundene våre i offentlig sektor benytter vår bransjeekspertise til å realisere funksjonelle, sikre og kostnadseffektive bygninger, infrastrukturer og prosesser for å forbedre kvaliteten og leveransen av offentlige tjenester. Vi tilbyr fullt integrerte prosjektleveranser, forutsigbar kvalitet og pålitelige kostnadsestimater til bygningssystemer innenfor offentlige bygg og infrastruktur.    

Her er et utvalg av referansene våre fra offentlige sektor: 

 • Skoler og barnehager 
 • Idretts- og kulturfasiliteter 
 • Kontorer 
 • Sykehus 
 • Flyplasser
 • Kraftstasjoner 
 • Datasentre 

Vi har dessuten stor erfaring innenfor infrastrukturløsninger, for eksempel teknologi til belysningssystemer, avfallshåndtering, veitunneler og andre trafikkrelaterte informasjonsteknologiske prosjekter samt lyd- og sikkerhetssystemer. 

Fokus på livssyklusløsninger

Våre tjenester dekker hele eiendommens eller infrastrukturens levetid. Når vi hos Caverion sier at vi påtar oss hele ansvaret for den tekniske løsning, mener vi nøyaktig budsjettering og forutsigbare langsiktige kostnader. Managed Life Cycle er et konsept der Caverion påtar seg hele ansvaret for planleggingen, konstruksjonen og vedlikeholdet av kundens eiendom.

Investeringer i energieffektivitet lønner seg

Den langsiktige avkastningen på investeringer i energieffektivitet kan bli høy. Noen ganger kan rasjonalisering og justering av nåværende system gi merkbart positiv effekt både på kostnader og energieffektivitet.

Vi kan tilby kundene våre i offentlig sektor en sparegaranti via en serviceavtale når vi forbedrer kostnadseffektiviteten for en eksisterende eiendom. Med våre Energispareprosjekter reduseres energiforbruket med mellom 5–20 %. For små prosjekters kan det oppnås en avkastning på investeringen innen 1–5 år, mens det for store prosjekter kan gå 8–10 år. Les mer om Energy Performance Contracting og Operational Performance Contracting

Løsninger for aktuelle behov og fremtidige muligheter

I tillegg til å benytte avanserte bygningssystemer og automatisering i nye bygninger har vi erfaring med modernisering av eldre bygninger. Vi tilbyr dessuten hjelp med nye løsninger som f.eks. Internet of Things (IoT) som vil åpne opp for nye muligheter innenfor driftsautomatisering, forutsigbarhet for status og forebygging av driftsstans.

Kontraktsmodeller som brukes

Les om Caverions forsknings- og utviklingssenter, der vi utvikler avanserte løsninger og produkter for å levere sikre, sunne og komfortable miljøer i hverdagen.

Les mer om løsningene våre innenfor følgende sektorer: utdannelse, helse, eiendom, administrasjon, militær og sikkerhet, transport, idrett og kultur, energiinfrastruktur.

Referanser

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Optimal funksjonalitet til bygninger og infrastruktur i offentlig sektor
 • Profesjonelt teknisk vedlikehold som bevarer verdien av offentlige eiendommer
 • Løsninger som sikrer uforstyrret drift i et stadig mer digitalisert samfunn
 • Fokus på livssyklusløsninger: reduserte kostnader, energiforbruk og risikoer   
 • Bærekraft gjennom livssyklusløsninger