Private helsetjenester

Vi forstår utfordringene og spesialbehovene knyttet til eiendommer for  helsetjenester. Vi har lang erfaring og kan vise til gode resultater av kundesamarbeid i denne sektoren, som omfatter blant annet sykehus, helsesentre, laboratorier og andre leverandører av sosiale- og helserelaterte tjenester. Vi har også dokumentert ekspertise på å utstyre høysikkerhetsobjekter, for eksempel laboratorier med riktig utstyr og system for høyt sikkerhetsnivå. 

Vårt brede tjenestetilbud hjelper deg å oppnå

  • Optimale forhold for krevende medisinske prosedyrer, forskning og medisinsk utstyr og for å sikre optimal oppetid
  • Fleksible lokaler som kan konverteres til ulike formål
  • Stabil inneluftkvalitet
  • Trygge fasiliteter og sikkerhetssystemer, blant annet ved adgangskontroll, innbruddsalarmanlegg, sentraliserte alarmstasjoner, videoovervåking og sikkerhetsnettverk samt brannalarmanlegg og tilhørende slukkeutstyr, på avanserte og integrerte plattformer
  • Integrerte byggesystemer med digitalisering og automatisering
  • Avanserte systemer for renrom

Fullt ansvar for alle tekniske systemer og løsninger

Caverion kan ta hele ansvaret for planlegging, konstruksjon, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger for helsebygg.

Du får en oversiktlig tjeneste fra én enkelt leverandør og ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og økonomisk stabile partner med bred ekspertise og langvarig engasjement. 

Referanser

Private helsetjenester

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

  • Godt inneklima og optimale forhold for medarbeidere og kunder
  • Fokus på livssyklus som gir kostnads- og energieffektivitet 
  • Langsiktig planlegging, stabil drift, oversikt over vedlikeholdsbehov og moderniseringer uten avbrudd
  • Bærekraft gjennom livssyklusløsninger