Bedriftstjenester

Vi har lang og bred erfaring med å sikre uavbrutt drift og effektivt vedlikehold av fasiliteter som er spesialisert for bedriftsfunksjoner. Vi har innsikt i kundespesifikke behov for byggtekniske installasjoner og kan dermed tilby økonomiske og optimale løsninger, både teknisk og driftsmessig for: 

 • kundeserviceterminaler
 • kontor- og forretningslokaler
 • passasjerterminaler
 • parkeringsanlegg
 • utstyrsrom og datasentre
 • kommunikasjonssystemer og sikkerhetssystemer
 • infrastrukturløsninger 

Ved hjelp av vårt brede servicetilbud kan eiendommer for bedriftstjenester oppnå

 • Trygge fasiliteter ved hjelp av sikkerhetssystemer slik som adgangskontroll, innbruddsalarmanlegg, sentraliserte alarmstasjoner, videoovervåking og sikkerhetsnettverk samt brannalarmanlegg og tilhørende slukkeutstyr, på avanserte og integrerte plattformer
 • Funksjonelle og behagelige omgivelser for medarbeidere og kunder
 • Godt innemiljø, som gir økt produktivitet og lønnsomhet
 • Justering av klimaanlegg og belysning etter forholdene
 • Økt energieffektivitet gir reduserte kostnader
 • Forebyggende vedlikehold gir lokalene høy tilgjengelighet
 • HelpDesk-tjenester og døgnåpne tjenester for fjernovervåking via driftssentre 

Tjenester fra rådgivning til vedlikehold  

Vi kan gi eiendomsbrukere innen bedriftstjenester råd om byggtekniske installasjoner og automatisering, ta hånd om design og konstruksjon, lede og gjennomføre prosjekter, redusere energikostnader, dekke all teknisk service og vedlikehold og håndtere alle eiendomstjenester.

Caverion kan ta hele ansvaret for planlegging, konstruksjon, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger, inkludert varme og sanitær, ventilasjon og klimaanlegg, kjøling, elektro, informasjons- og kommunikasjonstjenester samt sikkerhetssystemer.

Med en komplett løsning har du alt på ett sted, og dette sikrer smidige, integrerte prosesser samt redusert risiko og totalkostnad. Du får en oversiktlig tjeneste fra én enkelt leverandør og ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og økonomisk stabile partner med bred ekspertise i et  langvarig engasjement. 

Referanser

Bedriftstjenester

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Optimale funksjoner for bedriftstjenestefasiliteter 
 • Avanserte og integrerte byggtekniske systemer for sikkerhet
 • Fokus på livssyklus for kostnads- og energieffektivitet 
 • Bærekraft gjennom livssyklusløsninger
 • Avtaler med tydelige ansvarsområder
 • Langsiktig planlegging, stabil drift, oversikt over vedlikeholdsbehov og moderniseringer uten avbrudd