Eiendomsbrukere

Eiendomsbrukere

Vår ekspertise innenfor bygningstekniske løsninger og vedlikehold sikrer høy funksjonalitet for alle eiendomsbrukere, leietakere og gjester. Vi forstår behovene både hos dem som arbeider på eiendommen og i bygget, og dem som besøker den. Optimale forhold, herunder godt innemiljø, har svært mye å si både for helse, produktivitet og trivsel.

Vi utvikler, installerer og vedlikeholder alle tekniske systemer i dine bygg og sikrer at eiendommen er funksjonell, sikker og energieffektiv –og enkel å tilpasse til fremtidige krav. Vi sikrer høy oppetid, energieffektivitet og brukerkomfort.

Vi overvåker og tilpasser de tekniske systemene i bygget ved hjelp av automasjon, og skaper et godt innemiljø som gir fornøyde brukere. Ved å optimere for eksempel temperatur, fuktighet og belysning kan man påvirke brukernes trivsel og prestasjonsnivå. Godt inneklima har dessuten innvirkning på hvor godt utstyr og maskiner fungerer.

Vi besitter omfattende kunnskap om behov hos eiendomsbrukere, leietakere og besøkende

Merittlisten vår omfatter vellykket planlegging, installering og utvikling av tekniske systemer og automatisering, samt service og vedlikehold i f.eks.

 • Kontorbygg
 • Kjøpesentre
 • Hoteller
 • Restauranter
 • Kundeområder og resepsjoner
 • Idrettsanlegg og kulturfasiliteter
 • Banker og forsikringsselskaper
 • Passasjerterminaler og stasjoner
 • Helse- og omsorgsbygg

Vi har også omfattende erfaring når det gjelder infrastrukturen i bygninger, herunder systemer for avfallsbehandling, parkeringsanlegg og elektroniske sikkerhetssystemer.

Vi tar ansvar for totalløsningen

Vi gir leietakerne råd om tekniske systemer og automatisering, tar hånd om design, teknologi og løsning, administrerer og gjennomfører prosjekter, senker energikostnadene, dekker hele spekteret av det tekniske vedlikeholdet, og håndterer alle eiendomstjenester.

Ved at Caverion tar ansvar for totalløsningen får du nøyaktig budsjettering og forutsigbare langsiktige kostnader for eiendommen. Vi kan ta hele ansvaret for planlegging, installasjon, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger, herunder varme og sanitær, ventilasjon og klimaanlegg, kjøling, elektro, IKT, automasjon og sikkerhet.

Ved å bruke Caverion som din langsiktige partner får du komplette løsninger fra ett sted og med én dedikert kontaktperson. Slik sikres enkel kommunikasjon i prosjekter og i den påfølgende driftsfasen. På denne måten oppnås økt smidighet, redusert risiko og redusert totalkostnad. Tjenestene dokumenteres fortløpende og er således synlige og tilgjengelige gjennom hele avtaleperioden.

Tjenestene våre dekker hele livssyklusen.

Vi gir deg en sparegaranti gjennom serviceavtalen basert på beregninger og kalkyler for økt kostnadseffektivitet på dine eksisterende bygg og eiendommer. Energispareprosjekter medfører redusert energiforbruk på 5–20 %. Avkastningen på investering er 1–5 år for små prosjekter og 8–10 år for store prosjekter.

Les mere om Managed Life Cycle, Energy Performance Contracting (EPC) og Operational Performance Contracting (OPC).

Les også om Caverions forsknings- og utviklingssenter, der vi utarbeider avanserte løsninger og produkter som skal bidra til trygge, sunne og behagelige omgivelser.

Les mer om brukergruppeløsninger: Detaljhandel og logistikk, hotell og restaurant, Idrett og kultur, Finans og forsikring, bedriftstjenester, privat helsevesen, andre eiendomsbrukere.

Referanser

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Avanserte tekniske systemer for økt trygghet og sikkerhet
 • Fokus på livssyklus: Kostnads- og energieffektivitet 
 • Reduserte kostnader og risiko for eiendomsbrukere
 • Bærekraft
 • Avtaler med tydelige ansvarsområder