Produksjonsindustrien

Vår brede ekspertise innen prosessutvikling og vedlikehold, rådgivning knyttet til tekniske investeringer og utplassering av personell sørger for kostnadsreduksjoner og økt produktivitet i produksjonen. Vi vet hvor viktig det er både å øke prosesseffektiviteten og tilgjengeligheten, og samtidig redusere uforutsigbar, tidkrevende og kostbar nedetid i produksjonen. 

Vi kan forbedre den generelle ytelsen på utstyr og maskiner (OEE) på anlegget – anvendelighet, hastighet og kvalitet i prosessene utvikles i tett samarbeid med våre kunder i produksjonsindustrien. Det forebyggende vedlikeholdet vi leverer sikrer funksjonalitet, lengre livssykluser og optimale investeringsplaner for utstyr og produksjonssystemer. Vi har også profesjonelle ressurser som tar hånd om planlagte servicearbeider, tekniske installasjoner, utskifting av reservedeler og utvikling av sikkerhetssystemer. 

Vårt omfattende servicetilbud hjelper kundene våre i produksjonsindustrien til å oppnå

 • Økt prosesseffektivitet 
 • Redusert nedetid takket være forebyggende  vedlikeholdsarbeid 
 • Tilgang til profesjonelle  ressurser  i samsvar med et vekslende behov 
 • Alltid tilgjengelige profesjonelle teknikere som sikrer drift av høy kvalitet for maskiner og utstyr som krever kontinuerlig vedlikehold
 • Identifisering av muligheter for energibesparelser gjennom avanserte energikonsepter
 • Eksperter tilgjengelig 24/7 for å håndtere og rette opp avbrudd og tekniske problemer
 • Kortere ledetider og redusert installasjonsarbeid på anlegget: prefabrikkerte komponenter og optimalisert materialflyt 
 • Forebyggende sikkerhetsarbeid gir færre arbeidsskader 

Administrasjon av alle tekniske installasjoner

Vi har også kompetansen til å utvikle og administrere alle tekniske installasjoner, herunder automasjonssystemene samt brann- og sikkerhetsanleggene, ved produksjonsanlegg. Vi håndterer alle sider av Teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services-konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen. 

Eiendommen kan kobles til en ekstern overvåkings- og administrasjonstjeneste for å sikre at alle nødvendige betingelser blir oppfylt. Vi kan utvikle og installere sikkerhetssystemer som adgangskontroll, innbruddsalarm, alarmstasjoner, videoovervåking og brannvernsystemer på avanserte og integrerte plattformer. 

Du får en oversiktelig tjeneste fra  én enkelt leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige økonomisk stabile partner med bred ekspertise som gjennom og langvarig engasjement sikrer avkastning på investert kapital.

Referanser

"Iittala Group har valgt Caverion fordi de tilbyr den beste totalløsningen. Caverions prosjektleder pekte på viktige nye aspekter under en omvisning på anlegget. Det viktigste for oss var uavbrutt produksjon og etableringen av et forebyggende alarmsystem for varsling av farlige situasjoner. Prosjektet har forløpt som forventet, selv om vi hadde en veldig stram tidsplan. Alle de siste justeringene er gjennomført, og installasjonsarbeidet har ikke skapt forstyrrelser for det daglige arbeidet ved fabrikken. Vi er veldig fornøyde med kvaliteten på arbeidet Caverion har gjort. Vi fortsetter samarbeidet, nå i form av endringstiltak i kontorlokalene." – Iittala Group, Ari-Matti Tuovinen, Maintenance Manager


Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnadsreduksjon i industriprosessene 
 • Redusert risiko takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, prefabrikkering
 • Pålitelig partnerskap i hele anleggets livssyklus
 • Alle tekniske fagområder levert fra én kompetent partner 
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig 24/7