Papir- og celluloseindustrien

For tremasse-, papir- og celluloseindustrien tilbyr vi høy ekspertise innen prosessforbedring, tekniske løsninger og vedlikehold – som sikrer kostnadseffektiv produksjon. Sammen med kundene våre bygger vi solide partnerskap basert på effektive og produktive løsninger ved hjelp av profesjonelle ressurser

Vi har den beste kunnskapen, og med vår omfattende industrierfaring kan vi dermed innfri de individuelle behovene til enhver kunde. I praksis betyr dette uavbrutt drift og redusert  nedetid i produksjonen som er tidkrevende og kostbart.

Målet er høy prosesstilgjengelighet 

Våre tjenester innen prosessutvikling og vedlikehold for skogbruk, papir- og treindustrien er blant kjernekompetanseområdene i Caverions industriløsninger. Disse omfatter prosessutforming og -administrasjon, driftsmessige vedlikeholdstjenester fra mekanisk- til elektriskautomatisering samt partnerskap i forbindelse med outsourcing av drift og vedlikehold. Alle disse har som mål å forbedre tilgjengeligheten i produksjonen og sikre bedre avkastning på investert kapital.

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper deg med å oppnå

 • Forebyggende sikkerhetsarbeid som gir færre arbeidsskader 
 • Kostnadseffektive prosesser
 • Høyt servicenivå: effektivt og pålitelig utstyr
 • Redusert nedetid: prefabrikkering, forebyggende vedlikehold
 • Redusert produksjonstap
 • Ressurser og ekspertise for vekslende etterspørsel og nye kundebehov
 • Profesjonell administrasjon av personellovertakelser (outsourcing)
 • Kompetente og serviceinnstilte teknikere 
 • Profesjonell administrasjon av eiendommer og eiendeler
 • Mer engasjerte og tilfredse medarbeidere
 • Prosessutvikling og vedlikeholdstjenester

Administrasjon av alle tekniske installasjoner

Vi har også kompetansen til å utvikle og administrere alle tekniske installasjoner, herunder automasjonssystemene samt brann- og sikkerhetssystemene, ved anlegg for skogbruk, papir- og celluloseindustrien. Vi håndterer alle sider av Teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services-konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen. 

Eiendommen kan kobles til en ekstern overvåkings- og administrasjonstjeneste for å sikre at alle nødvendige betingelser blir oppfylt. Vi kan utvikle og installere sikkerhetssystemer som adgangskontroll, innbruddsalarm, videoovervåking, alarmstasjon og  brannvernsystemer på avanserte og integrerte plattformer. 

Du får en oversiktlig tjeneste fra én enkelt leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige økonomisk stabile partner med bred ekspertise som gjennom og langvarig engasjement sikrer avkastning på investert kapital.

Referanser

"Vårt strategiske partnerskap er basert på et langsiktig forhold, sterk gjensidig tillit og en felles utviklet partnerskapsmodell som har gitt en betydelig konkurransemessig fordel for Metsä Fibre. Vi har oppnådd gode resultater både når det gjelder anvendelighet, kostnadsstyring og løpende utvikling takket være Caverion." – Ilkka Hämälä, CEO
Papir-og-celluloseindustrien

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnadsreduksjon i industriprosessene 
 • Redusert risiko takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, prefabrikkering
 • Reduksjon i bundet  kapital  til reservedeler: optimalisert beholdning, renovering
 • Pålitelig partnerskap i hele anleggets livssyklus
 • Alle tekniske fagområder fra én kompetent partner 
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig 24/7