Metallurgisk industri

Metall- og stålindustrien er én av våre viktigste kundegrupper. Vår ekspertise gjør det mulig for oss å ta hånd om alt fra planlegging og utforming av anlegg til nøkkelferdige leveranser, forebyggende vedlikehold og  service under drift. 

Vi har ekspertise som dekker prosessutvikling og vedlikehold, rådgivning knyttet til tekniske investeringer. Alle prosjektene våre er unike og krever kundespesifikk planlegging og egne løsninger. Vi forstår spesialkravene og vet hvor viktig prosesstilgjengelighet og arbeidssikkerhet er i produksjonsmiljøet. 

I installasjonene bruker vi prefabrikkerte komponenter og optimalisert materialflyt for å sikre effektiv prosjektledelse og -planlegging, kortere ledetider og mindre installasjonsarbeid ute på anlegget. Gjennom grundig planlegging av prosjektene sikrer vi god logistikk og installasjon av materiell og utstyr  i for eksempel smelteverk. 

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper deg med å oppnå

 • Effektive prosesser, og redusert  nedetid i produksjonen som er tidkrevende og kostbart
 • Raskere installasjoner ved bruk av prefabrikkerte komponenter som rør, koblinger og tanker
 • Kompetente medarbeidere tilgjengelig 24/7 for å håndtere og rette opp avbrudd og tekniske problemer 
 • Vellykket installasjon også hvis omfanget skulle endre seg: Caverion bruker egne ressurser i tillegg til godkjente underleverandører ved behov. 

Administrasjon av alle tekniske installasjoner

Vi har også kompetansen til å utvikle og administrere alle tekniske installasjoner, herunder automasjonssystemene samt brann- og sikkerhetsanleggene, ved metall- og stålverk. Vi håndterer alle sider av Teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services-konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen. 

Eiendommen kan kobles til en ekstern overvåkings- og administrasjonstjeneste for å sikre at alle nødvendige betingelser blir oppfylt. Vi kan utvikle og installere sikkerhetssystemer som adgangskontroll, innbruddsalarmanlegg, videoovervåking, alarmstasjoner og  brannvernsystemer på avanserte og integrerte plattformer. 

Du får en oversiktelig tjeneste fra én enkelt leverandør med ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og pålitelige, økonomisk stabile partner med bred ekspertise som gjennom og langvarig engasjement sikrer avkastning på investert kapital.

Referanser

"Samarbeidet med Caverion har vært svært bra. De viktigste faktorene for oss ved valg av partner, var målene vi hadde definert for teknisk ekspertise, fleksibel service og utvikling av samarbeidet. Vi tror at Caverion vil kunne innfri disse målene også i fremtiden." - Vice President Erkki Niska, Tornio Mill Services i Outokumpu.

Metallurgisk-industri

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnadsreduksjon i industriprosessene 
 • Redusert risiko takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, prefabrikkering
 • Pålitelig partnerskap i hele anleggets livssyklus 
 • Alle tekniske fagområder levert fra én kompetent partner 
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig 24/7